Partner pre Váš pohybový aparát

Fyzikálna terapia

Fyzikálna terapia je v našej nemocnici súčasťou komplexnej rehabilitačnej starostlivosti. Využíva fyzikálne podnety v prevencii, diagnostike a liečbe chorôb. Disponujeme najnovšími prístrojmi fyzikálnej terapie, ktoré podporujú komplexnú rehabilitačnú liečbu. 
 
Všetky procedúry sú vykonávané na základe ordinácie lekára ŠNOP.

 

Elektroliečba
  • využíva na liečbu, diagnostiku a prevenciu rôzne formy elektrickej energie, rozlične tvarované impulzy, striedavé prúdy, vysokofrekvenčné elektromagnetické pulzujúce pole, ultrazvuk
Ultrazvuk a podvodný ultrazvuk
  • pri liečbe ultrazvukom sa využívajú ultrazvukové vlny vyrobené piezoelektrickým javom – rozkmitaním špeciálneho kryštálu. Pri liečbe sa uplatňuje hĺbková mikromasáž tkaniva, zlepšuje krvný obeh, metabolizmus a napätie svalstva. Uplatňuje sa hlavne účinok protibolestivý, zvýšenie miestneho metabolizmu, zlepšenie obehu v drobných kapilárach po športových a iných úrazoch /distorzie, svalové úpony, hematómy/. Pri podvodnom ( subaqualnom) ultrazvuku je medium vodné prostredie. 

TENS
  • transkutánna elektrická neurostimulácia, ktorá sa využíva na zníženie vnímania bolesti
Interferenčné prúdy, Diadynamické prúdy
  • sa využívajú v liečbe bolesti, na relaxáciu svalov, zlepšenie metabolizmu tkanív a tonizáciu tkaniva
Pulzná magnetoterapia
  • má široké uplatnenie v doliečovaní zlomenín, artroticky zmenených kĺbov, pri niektorých interných a neurologických ochoreniach
Rebox
  • elektroterapeutický prístroj, ktorý sa využíva na diagnostiku a liečbu porúch pohybového aparátu, tvarované impulzné prúdy majú významný analgetický a relaxačný účinok na pohybový aparát. 

Galéria