Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Bezpečnosť pacienta

Ako sa staráme v ŠNOP o bezpečnosť pacienta:
 • Akýkoľvek výkon robíme len na základe  informovaného súhlasu pacienta.   
 • Zdravotnícky personál informuje pacienta o dodržiavaní pravidiel hygieny.
 • Pacient má možnosť v priestoroch nemocnice si vydezinfikovať ruky, aby sa znížila možnosť vzniku a prenosu nozokomiálnej infekcie.
 • Pravidelne dezinfikujeme naše priestory a zariadenia, ktoré prídu do styku s pacientom v nemocnici.
 • Zdravotnícky personál dodržiava pravidlá hygieny rúk a používa ochranné osobné pomôcky (rúšky, rukavice, oblečenie a i.).
 • Počas vyšetrenia si pacient môžete svoje osobné veci vziať priamo do ambulancie.V prípade, ak idete na RHB procedúru, na zákrok JZS alebo na hospitalizáciu na LO, máte možnosť si odložiť svoje osobné veci v uzamykateľných skrinkách a kľúč si ponechať pri sebe.
 • V prípade hospitalizácie, nenoste so sebou vyššiu hotovosť.
 • Pacientov edukujeme o prevencii pádov.
Čo môže pacient urobiť pre svoju bezpečnosť a bezpečnosť zdravotníckeho personálu
 • Poskytnúť zdravotníckemu personálu aktuálne, pravdivé a úplné informácie o svojom zdravotnom stave.
 • Nahlásiť pri príjme do nemocnice lieky, ktoré si prinesiete. Ak to stav pacienta vyžaduje, lieky odovzdá sestre. 
 • Neužívajte počas hospitalizácie žiadne lieky bez vedomia zdravotníckeho personálu. Predpísané lieky môžu byť negatívne ovplyvnené liekmi, ktoré si ordinujete sami!!!
 • Pýtajte sa svojho ošetrujúceho lekára aké lieky dostávate a prečo ich dostávate.
 • Nie je povolené používanie rýchlovarnej kanvice a elektrickej špirály na izbe.
 • Máte možnosť nám zanechať spätnú väzbu a svoje postrehy zadávať on-line cez aplikáciu ASK NOW alebo dotazníky spokojnosti.
 • Pacienti  nemocnice majú možnosť svoje pripomienky a podnety podávať ústne, písomne, emailom na sekretariat@snop.sk.

Prílohy