Partner pre Váš pohybový aparát

Bezpečnosť pacienta

Ako sa staráme v ŠNOP o bezpečnosť pacienta:
  • Zdravotnícky personál informuje pacienta o dodržiavaní pravidiel hygieny.
  • Pacient má možnosť v priestoroch nemocnice si vydezinfikovať ruky.
  • Zdravotnícky personál dodržiava pravidlá hygieny rúk a používa ochranné osobné pomôcky (rúšky, rukavice, oblečenie a i.).
  • Lôžka pacientov sú udržiavané v čistote.
Čo môže pacient urobiť pre svoju bezpečnosť a bezpečnosť zdravotníckeho personálu
  • Poskytnúť zdravotníckemu personálu aktuálne, pravdivé a úplné informácie o svojom zdravotnom stave a mať k dispozícii zoznam a rozpis trvalo užívaných liekov pri návšteve ambulancie alebo pri príjme do nemocnice.
  • Nahlásiť pri príjme do nemocnice lieky, ktoré si prinesiete. Z bezpečnostných dôvodov je nutné lieky odobvzdať zdravotníckemu personálu na úschovu.
  • Neužívajte počas hospitalizácie žiadne lieky bez vedomia zdravotníckeho personálu. Predpísané lieky môžu byť negatívne ovplyvnené liekmi, ktoré si ordinujete sami!!!
  • Pýtajte sa svojho ošetrujúceho lekára aké lieky dostávate a prečo ich dostávate.