Partner pre Váš pohybový aparát

Identifikácia pacienta

Zaujímame sa o vás a rešpektujeme Vás tým, že
  • máme stanovené postupy na zisťovanie totožnosti pacienta (identifikácia - otázka na meno a priezvisko, kontrola štítkov).
  • identifikujeme pacientov vždy pred podaním liekov, krvi, pred odberom vzorky na laboratórne vyšetrenie, pred operačným zákrokom a pod.
  • identifikujeme pacientov vždy pred vyšetrovacími a liečebnými výkonmi.