Partner pre Váš pohybový aparát

Pády pacientov

  • Na lôžkovom a rehabilitačnom oddelení máme nastavený systém sledovania pádov.
  • Našim cieľom je  predchádzať zraneniam, zdravotným komplikáciám spojených najmä s imobilizáciou a ťažkými zdravotnými postihnutiami pacientov.
  • Pri príjme na hospitalizáciu sestry zisťujú u pacienta úroveň sebestačnosti a mobility pacienta.
  • Fyzioterapeuti edukujú pacientov ako predchádzať pádom.
 
    Sledovanie pádov na našom pracovisku: 
 
 


Prilohy: