Partner pre Váš pohybový aparát

Identifikácia zamestnancov

Zamestnanci nemocnice nosia menovky, ktoré sú farebne odlišené.

Každá skupina zamestnancov má vyhradenú konkrétnu farbu menovky:

  • lekári – červená,
  • sestry – zelená,
  • ostatní zdravotnícki pracovníci – oranžová,
  • nezdravotnícki zamestnanci – modrá.