Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Cenník nemocnice pre samoplatcov

poplatky na žiadosť pacienta za služby nad rámec zdravotného poistenia a za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre samoplatcov stanovené v súlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z., č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Odborného usmernenia MZ SR č. 98/2005, ktorým sa upravuje postup pri výbere lekára, sestry, pôrodnej asistentky na žiadosť pacienta. Uvedené ceny sú stanovené v súlade s § 3 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Centrum zdravia   Rozvrh aktivít

Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
LÔŽKOVÉ ODDELENIE
Príplatok za nadštandardne vybavenú 1-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC, pre hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 1. posteľ. izba
50.00 €
50.00 €
Príplatok za nadštandardne vybavenú 2-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre 1 hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 2. posteľ. izba
30.00 €
30.00 €
Príplatok za nadštandardne vybavenú 3 - posteľovú izbu

(klimatizácia, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre 1 hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 3. posteľ. izba
15.00 €
15.00 €
Príplatok za nadštandardne vybavenú 4 - posteľovú izbu

(klimatizácia, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 4. posteľ. izba
0.00 €
0.00 €
Pobyt na lôžku za 1 deň (komplexná zdrav.starostlivosť vrátane medikamentóznej starostlivosti a stravy) - dlhodobé pobyty

(komplexná zdravotná starostlivosť vrátane medikamentóznej starostlivosti a stravy)

Samoplatca pobyt na lôžku
130.00 €
Príplatok za nadštandardne vybavenú izbu pre hospital. pac. - skoliotický pobyt počas leta

(klimatizácia, WI-FI, tvorivé dielne, poobedná vodoliečba a služby animátorov) pre 1 hospitalizovaného pacienta za celý pobyt

Samoplatca pobyt na lôžku HOS
140.00 €
Letný zotavovací pobyt pre deti zameraný na nácvik správneho držania tela
Skoliotický pobyt nadštandard DEN
200.00 €
Medikamentózna a preväzová terapia za 1 deň
Terapia na lôžku 1 deň
25.00 €
Celodenná strava
Celodenná strava 1 deň
15.00 €
Balík rehabilitačných pomôcok
RHB balík
20.00 €
Doplnkové terapie na lôžku
Masáž klasická (25 min)
Kl. mas. 25 min.
22.00 €
Klasická masáž + gel. termozábal (25 min)

(klasická masáž + gelový termozábal) (20 min)

Kl. mas. a gel 25 min.
22.00 €
Masáž reflexná (25 min)
Refl. mas. 25 min
25.00 €
Reflexná masáž + gelový termozábal (25 min.)
Refl. mas. a gel 25 min
25.00 €
OPERAČNÉ ODDELENIE
Výber lekára na výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Výber operatéra ORT
cenník JZS
cenník JZS
PRACOVISKÁ REHABILITÁCIE
Zostavenie rozpisu rehabilitačných procedúr na základe individuálnych potrieb na žiadosť pacienta
Rozpis RHB procedúr
12.00 €
cenník pre samoplatcov
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - junior fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta J
3.00 €
cenník pre samoplatcov
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - senior fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta S
5.00 €
cenník pre samoplatcov
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - vedúci fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta V
8.00 €
cenník pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba- špeciálne liečebné metodiky s fyzioterapeutom (25 min.)
Ind. cv. fyz. 25 min. ŠLM
20.00 €
cenník pre samoplatcov
Inštruktáž v bazéne
Inštruktáž bazén
1.50 €
cenník pre samoplatcov
AMBULANCIE
Infúzny stacionár
Infúzny stacionár - podanie infúzie ambulantne ( v súvislosti s osteoporózou)
Inf. stacionar vstup
10.00 €
Infúzny stacionár - analgetická infúzia podľa rozpisu- 1 vstup (v cene lieky, podanie infúzie)
Inf. stacionar komplet
15.00 €
Infúzny stacionár - analgetická infúzia s Neodolpasse- 1 vstup (v cene liek, podanie infúzie)
Inf. stacionar komplet s Neodolpasse
20.00 €
Infúzny stacionár - infúzia vitamín C -1 vstup (v cene liek, podanie infúzie)
Inf. stacionár komplet a C-vitamín
35.00 €
Výber lekára pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti

(v rámci schválených ordinačných hodín príslušnej ambulancie)

Výber lekára AMB
15.00 €
cenník pre samoplatcov
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia
Liečba plazmou
150.00 €
cenník pre samoplatcov
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia+kyselina hyaluronová
Liečba plazmou a kys. hyal.
200.00 €
cenník pre samoplatcov
LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Laboratórne vyšetrenia
0 €
cenník laboratórií
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Vydávanie lekárskych potvrdení - vystavenie potvrdenia o úľavách v škole alebo v práci

(napr. oslobodenie od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.) - (za každé potvrdenie)

Potvrdenie o úľavách
2.00 €
2.00 €
Potvrdenie prihlášky na vysokú školu
Potvrdenie na VŠ
2.00 €
2.00 €
Potvrdenia na žiadosť pacienta

(napr. dohľadanie a vyhotovenie lekárskeho nálezu, výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenia pre poisťovňu, súd a pod.)

Potvrdenie na žiadosť pacienta
7.00 €
7.00 €
Kópia prepúšťacej správy
Kópia správy
2.00 €
2.00 €
Vyhotovenie fotokópie
Fotokópia
0.10 €
0.10 €
Zálohová platba za poskytnutie RTG snímkov
Zálohová platba za RTG snímku
5.00 €
5.00 €
Zálohová platba za zapožičanie vozíka mimo priestorov nemocnice
Zálohová platba za zapožičanie vozíka
50.00 €
50.00 €
Poplatok za stratu alebo poškodenie kľúča od šatne
Poplatok za stratu a poškodeniem kľúča
10.00 €
10.00 €
Poplatok za vydanie kľúča od druhej a ďalšej skrinky v šatni
Poplatok za ďalšiu skrinku
5.00 €
5.00 €
Manipulačný poplatok vrátane poštovného za zaslanie niektorého z uvedených dokladov

(resp. iných dokladov) poštou doporučene (nezahŕňa cenu za vystavenie týchto dokladov)

Poštovné
4.00 €
4.00 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na termín fyzikálnej procedúry
Manipul. popl. za nedostavenie sa na termín fyzikálnej procedúry
5.00 €
5.00 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na termín masáže, individuálnej LTV
Manipul. popl. za nedostavenie sa na termín masáže, indiv. LTV
15.00 €
15.00 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na ambulantné vyšetrenie
Manipul. popl. za nedodržanie termínu
15.00 €
15.00 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na termín infúzie
Manip. popl. za nedost. na term. infúzie
cena infúzie podľa platného cenníka
cena infúzie podľa platného cenníka
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na termín plynovej injekcie
Manip.popl. za nedost. na term. plyn. inj.
9.00 €
9.00 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na termín rekondičnej aktivity *v prípade neodhlásenia sa z aktivity hradenej permanentkou, neodhlásený vstup prepadá bez nároku na náhradu
Manipul. popl. za nedostavenie sa na termín rekond. aktivity
Manipulačný poplatok za preobjednanie viac ako 1 procedúry z už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za preobjednanie RHB
2.50 €
2.50 €
Manipulačný poplatok za znovuvystavenie už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za opakované vystavenie
2.50 €
2.50 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (podanie injekcie)
Manipul. popl. za injekciu
5.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (sprostredkovanie lab. vyšetrenia)
Manipul. popl. za lab. Vyšetrenie
5.00 €
Manipulačný poplatok za manažment interného predoperačného vyšetrenia
Manipul. popl. predoper. inter. vyš.
20.00 €
Manipulačný poplatok za manažment vyšetrenia pre účel kúpeľnej liečby
Manipul. popl. kúpeľná liečba
20.00 €
VZDELÁVANIE
Poplatok za absolvovanie odbornej praxe za účelom dosiahnutia zvýšenia stupňa vzdelávania - 1. hodina
Študijný pobyt
2.00 €
ESHOP
Brožúra v elektronickej podobe -podľa aktuálnej ponuky
Brožúra (podľa ponuky)
2.00 €
Inštruktážne video podľa aktuálnej ponuky
Video
6.00 €
DOPLNKOVÉ PREDMETY
Tričko s logom ŠNOPáčik
7.50 €