Partner pre Váš pohybový aparát

Cenník nemocnice pre samoplatcov

poplatky na žiadosť pacienta za služby nad rámec zdravotného poistenia a za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre samoplatcov stanovené v súlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z., č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Odborného usmernenia MZ SR č. 98/2005, ktorým sa upravuje postup pri výbere lekára, sestry, pôrodnej asistentky na žiadosť pacienta. Uvedené ceny sú stanovené v súlade s § 3 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Centrum zdravia   Rozvrh aktivít

Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
LÔŽKOVÉ ODDELENIE
Príplatok za nadštandardne vybavenú 1-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC, RHB balíček-2xmasáž, 2xLTV nad rámec ZP) pre hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 1. posteľ. izba
40.00 €
40.00 €
Príplatok za nadštandardne vybavenú 3 - posteľovú izbu

(klimatizácia, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre 1 hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 3. posteľ. izba
7.00 €
7.00 €
Príplatok za nadštandardne vybavenú 2-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre 1 hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 2. posteľ. izba
20.00 €
20.00 €
Príplatok za nadštandardne vybavenú 4 - posteľovú izbu

(klimatizácia, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 4. posteľ. izba
0.00 €
0.00 €
Pobyt na lôžku za 1 deň (komplexná zdrav.starostlivosť vrátane medikamentóznej starostlivosti a stravy) - dlhodobé pobyty

(komplexná zdravotná starostlivosť bez medikamentóznej starostlivosti a stravy)

Samoplatca pobyt na lôžku
100.00 €
Letný zotavovací pobyt pre deti zameraný na nácvik správneho držania tela
Skoliotický pobyt nadštandard DEN
170.00 €
Medikamentózna a preväzová terapia za 1 deň
Terapia na lôžku 1 deň
25.00 €
Celodenná strava
Celodenná strava 1 deň
15.00 €
Doplnkové terapie na lôžku
Masáž klasická (30 min)
Kl. mas. 30 min.
17.00 €
Klasická masáž (20min) + gel. termozábal (10min)

(klasická masáž + gelový termozábal) (20 min)

Kl. mas. a gel 30 min.
17.00 €
Masáž reflexná (30 min)
Refl. mas. 30 min
20.00 €
Liečebná masáž s využitím mäkkých techník 30 min.
Lieč. mas. 30 min
20.00 €
Reflexná masáž (20 min) + gelový termozábal (10 min.)

(reflexná masáž + gelový termozábal) (20 min)

Refl. mas. a gel 30 min
20.00 €
OPERAČNÉ ODDELENIE
Výber lekára na výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Výber operatéra ORT
cenník JZS
cenník JZS
Infúzny stacionár - aplikácia Aclasta - 1 vstup

(v cene manažment vyšetrenia a podanie infúzie)

Inf. stacionar aclasta
13.00 €
PRACOVISKÁ REHABILITÁCIE
Zostavenie rozpisu rehabilitačných procedúr na základe individuálnych potrieb na žiadosť pacienta
Rozpis RHB procedúr
12.00 €
cenník pre samoplatcov
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - junior fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta J
3.00 €
cenník pre samoplatcov
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - senior fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta S
5.00 €
cenník pre samoplatcov
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO - vedúci fyzioterapeut
Výber fyzioterapeuta V
8.00 €
cenník pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba (30 min.) s predpisom
Ind. cv. fyz. 30 min. predpis
17.00 €
cenník pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba (60 min.) s predpisom
Ind. cv. fyz. 60 min. predpis
33.00 €
cenník pre samoplatcov
Inštruktáž v bazéne
Inštruktáž bazén
1.50 €
cenník pre samoplatcov
AMBULANCIE
Infúzny stacionár
Infúzny stacionár - 1 vstup

(v cene podanie infúzie)

Inf. stacionar vstup
7.00 €
Infúzny stacionár - algická infúzia - 1 vstup

(v cene lieky, podanie infúzie)

Inf. stacionar komplet
11.00 €
Infúzny stacionár - algická infúzia s Neodolpasse- 1 vstup

(v cene lieky, podanie infúzie)

Inf. stacionar komplet s Neodolpasse
17.00 €
Infúzny stacionár - 1 vstup

(v cene podanie infúzie)

Inf. stacionar C-vitamín
35.00 €
Výber lekára pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti

(v rámci schválených ordinačných hodín príslušnej ambulancie)

Výber lekára AMB
12.00 €
cenník pre samoplatcov
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia
Liečba plazmou
150.00 €
cenník pre samoplatcov
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia+kyselina hyaluronová
Liečba plazmou a kys. hyal.
200.00 €
cenník pre samoplatcov
Protilátkový test COVID-19 IgG/IgM
test COVID
15.00 €
cenník pre samoplatcov
LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Laboratórne vyšetrenia
0 €
cenník laboratórií
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Vydávanie lekárskych potvrdení - vystavenie potvrdenia o úľavách v škole alebo v práci

(napr. oslobodenie od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.) - (za každé potvrdenie)

Potvrdenie o úľavách
2.00 €
2.00 €
Potvrdenie prihlášky na vysokú školu
Potvrdenie na VŠ
2.00 €
2.00 €
Potvrdenia na žiadosť pacienta

(napr. dohľadanie a vyhotovenie lekárskeho nálezu, výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenia pre poisťovňu, súd a pod.)

Potvrdenie na žiadosť pacienta
2.00 €
2.00 €
Kópia prepúšťacej správy
Kópia správy
2.00 €
2.00 €
Vyhotovenie fotokópie
Fotokópia
0.10 €
0.10 €
Zálohová platba za poskytnutie RTG snímkov
Zálohová platba za RTG snímku
5.00 €
5.00 €
Zálohová platba za neprinesenie výmenného lístku na vyšetrenie
Zálohová platba za výmenný lístok
20.00 €
Zálohová platba za zapožičanie vozíka mimo priestorov nemocnice
Zálohová platba za zapožičanie vozíka
50.00 €
50.00 €
Poplatok za stratu alebo poškodenie kľúča od šatne
Poplatok za stratu a poškodeniem kľúča
10.00 €
10.00 €
Manipulačný poplatok vrátane poštovného za zaslanie niektorého z uvedených dokladov

(resp. iných dokladov) poštou doporučene (nezahŕňa cenu za vystavenie týchto dokladov)

Poštovné
2.00 €
2.00 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na RHB procedúry
Manipul. popl. za nedostavenie sa na RHB procedúry
3.00 €
3.00 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na ambulantné vyšetrenie
Manipul. popl. za nedodržanie termínu
12.00 €
12.00 €
Manipulačný poplatok za preobjednanie viac ako 1 procedúry z už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za preobjednanie RHB
2.50 €
2.50 €
Manipulačný poplatok za znovuvystavenie už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za opakované vystavenie
2.50 €
2.50 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (podanie injekcie)
Manipul. popl. za injekciu
2.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (sprostredkovanie lab. vyšetrenia)*
Manipul. popl. za lab. Vyšetrenie
5.00 €
Brožúra Ploché nohy
Brožúra Ploché nohy
1.00 €
Video Zdravý chrbát
Video
6.00 €
Študijný pobyt na odbornom pracovisku - 1 deň
Študíjny pobyt
9.00 €