Partner pre Váš pohybový aparát

Platba za jednodňovú zdravotnú starostlivosť

V prípade platieb za jednodňovú zdravotnú starostlivosť môžete postupovať aj týmto spôsobom:

  • úhrady zasielať na číslo účtu IBAN: SK74 0200 0000 0017 4707 7158. kód banky:  SUBASKBX.VS: 600.
  • úhradu realizovať minimálne štyri  pracovné dni pred operáciou,
  • ako variabilný symbol uviesť rodné číslo pacienta,
  • do poznámky ( správy pre prijímateľa) uviesť meno pacienta,
  • v deň operácie si doniesť taktiež potvrdenie o zaplatení (príkaz na úhradu, potvrdenie z internetbankingu).

Darčekové poukážky
V prípade, že nemáte darček pre svojich blízkych, môžete využiť aj ponuku našej nemocnice vo  forme zakúpenia darčekovej poukážky.

Darčekové poukážky môžete použiť na niektorý z našich kurzov cvičení v telocvični  a v bázene, na kurzy plávania pre bábätká, ale aj na masáže, či operácie - plastické, ortopedické, gynekologické.