Partner pre Váš pohybový aparát

Cenník RHB procedúr

50% zľava sa uplatňuje pri masážach, ktoré vykonáva študent pod odborným dohľadom

Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
MASÁŽE
Klasická masáž jednej časti tela* (30 min.)
Kl. mas. 30 min.
17.00 €
Klasická masáž (20min) + gel. termozábal (10min)
Kl. mas. a gel
17.00 €
Klasická masáž celého tela (60 min.)
Kl. mas. 60 min.
33.00 €
Reflexná masáž* ( 30 min.)
Refl. mas. 30 min
20.00 €
Reflexná masáž (20 min) + gelový termozábal (10 min.)
Reflexná masáž (20 min) + gelový termozábal (10 min.)
20.00 €
REHABILITAČNÉ TERAPIE
Individuálne cvičenie/mäkké techniky s junior fyzioterapeutom 30 min.
Ind. cv. fyz. J 30min
20.00 €
Individuálne cvičenie/mäkké techniky so senior fyzioterapeutom 30 min.
Ind. cv. fyz. S 30min
22.00 €
Individuálne cvičenie/mäkké techniky s vedúcim fyzioterapeutom 30 min.
Ind. cv. fyz. V 30min
25.00 €
Individuálne cvičenie/mäkké techniky s junior fyzioterapeutom 60 min.
Ind. cv. fyz. J 60min
36.00 €
Individuálne cvičenie/mäkké techniky so senior fyzioterapeutom 60 min.
Ind. cv. fyz. S 60min
38.00 €
Individuálne cvičenie/mäkké techniky s vedúcim fyzioterapeutom 60 min.
Ind. cv. fyz. V 60min
41.00 €
INDIVIDUÁLNA REHABILITÁCIA
Cvičenie na motodlahe (1 sedenie/20 min)
Motodlaha 1x
4.50 €
Cvičenie na motodlahe (10 sedení)
Motodlaha 10x
40.00 €
Individuálna konzultácia a cvičenie s junior fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz. fro J 30 min.
20.00 €
Individuálna konzultácia a cvičenie so senior fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz. fro S 30 min.
22.00 €
Individuálna konzultácia a cvičenie s vedúcim fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. konz. fro V 30 min.
25.00 €
Individuálna konzultácia a cvičenie s junior fyzioterapeutom (60 min.)
Ind. konz. fro fyz. J 60 min.
36.00 €
Individuálna konzultácia a cvičenie so senior fyzioterapeutom (60 min.)
Ind. konz. fro S 60 min.
38.00 €
Individuálna konzultácia a cvičenie s vedúcim fyzioterapeutom (60 min.)
Ind. konz. fro V 60 min.
41.00 €
Zvýhodnený balíček (motodlaha + bazén) (1x)
Mot a bazén
8.50 €
ELEKTROLIEČBA
magnetoterapia
magnet
5.00 €
Elektroliečba (strednofrekvenčné, diadynamické, Reiz prúdy, TENS)
elektroliečba
10.00 €
Ultrazvuk (UZV)
Ultrazvuk
8.00 €
Kombinovaná elektroliečba (UZV+SFP)
Komb. elektro
18.00 €
Bioptron
Bioptron
3.00 €
Rázová vlna (1 aplikácia)
Rázová vlna zs
25.00 €
REBOX
Podanie REBOX
Rebox
4.00 €
Zvýhodnený balíček REBOX (5x)
Rebox 5
17.50 €
Zvýhodnený balíček (REBOX+LTV) - 30 min (1x)
Rebox LTV
8.50 €
Laser
Laser (1 aplikácia)
Laser
8.00 €
LYMFODRENÁŽ PRÍSTROJOVÁ
Lymfodrenáž prístrojová - PLM (1 aplikácia)
Prístr. lymf.
20.00 €
TRAKCIA STROJOVÁ
Trakcia strojová (1 aplikácia) 20 min
Trakcia
11.50 €
TAPING
Taping - prednostné poskytnutie na základe individuálne dohodnutého termínu
Taping
10.00 €
VODOLIEČBA
Plávanie / 1 vstup (30 min)
Plávanie 1x
5.00 €
Plávanie / 10 vstupov (30 min)
Plávanie 10x
45.00 €
LIEČBA S VYUŽITÍM TEPLA A CHLADU
Gélové termozábaly - 1 aplikácia 15 min.
Termoterap.-gel 1L
3.50 €
Gélový zábal - 1 aplikácia 15 min - termoterapia
Termoterap-raš.10L/1L
31.50 €
Rašelinové zábaly - 1 aplikácia 20 min.
Termoterap-raš.1L
8.00 €
Rašelinový zábal - 1 aplikácia 20 min - termoterapia
Termoterap.-gel 10L/1L
72.00 €
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Nájom zdravotníckej pomôcky - motodláha - 1 deň
Motodlaha požičovné
7.00 €
Nájom zdravotníckej pomôcky - Redcord mini – 1 mesiac
Redcord požičovné
15.00 €
Poplatok za stratu alebo poškodenie kľúča od šatne
Poplatok za stratu a poškodenie kľúča
10.00 €
Manipulačný poplatok za znovuvystavenie už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za opakované vystavenie
2.50 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na RHB procedúry
Manipul. popl. za nedostavenie sa na RHB procedúry
3.00 €
Manipulačný poplatok za preobjednanie viac ako 1 procedúry z už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za preobjednanie RHB
2.50 €