Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Cenník ambulantných vyšetrení

Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
ODBORNÉ LEKÁRSKE VYŠETRENIA- (algeziologické, interné-metabolické, ortopedické, rehabilitačné)
Komplexné vyšetrenie pacienta - ortopedické/rehabilitačné
Komplexné vyšetrenie
70.00 €
Komplexné interné predoperačné vyšetrenie
Komplexné interné predop. vyšetrenie
70.00 €
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia
Liečba plazmou
150.00 €
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia+kyselina hyaluronová
Liečba plazmou a kys. hyal.
200.00 €
Lekárska konzultácia pri prevzatí ortopedickej pomôcky (vložky, ortézy bandážneho typu)
Prevzatie OP pomôcky
30.00 €
Odborná konzultácia s pacientom, resp. zákonným zástupcom v súvislosti so zdravotným stavom na základe informácií poskytnutých pacientom (do 30 minút)
Odborná konzultácia do 30. min
50.00 €
POMOCNÉ VYŠETRENIA
Podobaroskopické vyšetrenie
Podobaroskop
15.00 €
Plantografické vyšetrenie
Plantograf
15.00 €
Vyšetrenie na prístroji Eclipse
Eclipse SA
30.00 €
RTG vyšetrenia
RTG vyšetrenie
cenník RTG
Vyhotovenie EKG
EKG vyhotovenie
6.70 €
Vyhodnotenie EKG
EKG vyhodnotenie
5.00 €
Zmeranie krvného tlaku
Meranie kvného tlaku
2.70 €
Laboratórne vyšetrenia k internému predoperačnému vyšetreniu (zákrok v celkovej anestézii)
Lab. vyšetrenia - CA
70.00 €
Laboratórne vyšetrenia k predoperačnému vyšetreniu (zákrok v lokálnej anestézii bez odberu proti žltačke typu C)
Lab. vyšetrenia LA
50.00 €
PODANIE INFÚZIE, INJEKCIE, OBSTREKY, odbery
Podanie injekcie venózne
Podanie inj. venózne
10.00 €
Podanie injekcie intramuskulárne
Podanie inj. inmus.
10.00 €
Podanie injekcie subkutánne, očkovanie
Podanie inj. subk.
10.00 €
Podanie injekcie intraartikulárne
Podanie inj. intraar.
10.00 €
Obstrek + liečivo
Obstrek
20.00 €
Punkcia - malý, stredný kĺb (lakeť, členok)
Punkcia malý kĺb
15.00 €
Punkcia - veľký kĺb (koxa, koleno, rameno)
Punkcia veľký kĺb
20.00 €
Odber krvi do troch skúmaviek
Odber krvi 3 skúm.
5.00 €
Extrakcia stehov
Extrakcia stehov
15.00 €
Preväz rany
Preväz rany
10.00 €
Obväz
Obväz
10.00 €
Sňatie sádry
Sňatie sádry
10.00 €
LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Laboratórne vyšetrenia
viď cenníky spoločností poskytujúcich laboratórne vyšetrenia
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na ambulantné vyšetrenie
Manipul. popl. za nedodržanie termínu
15.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (podanie injekcie)
Manipul. popl. za injekciu
5.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (sprostredkovanie lab. vyšetrenia)
Manipul. popl. za lab. Vyšetrenie
5.00 €
Vystavenie potvrdenia o úľavách v škole alebo v práci (napr. oslobodenie od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.) - (za každé potvrdenie)
Potvrdenie o úľavách
2.00 €
Manipulačný poplatok za manažment interného predoperačného vyšetrenia
Manipul. popl. predoper. inter. vyš.
20.00 €
Manipulačný poplatok za manažment vyšetrenia pre účel kúpeľnej liečby
Manipul. popl. kúpeľná liečba
20.00 €