Partner pre Váš pohybový aparát

Cenník ambulantných vyšetrení

Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
ODBORNÉ LEKÁRSKE VYŠETRENIA- (algeziologické, interné-metabolické, ortopedické, rehabilitačné)
Komplexné vyšetrenie pacienta (trvanie nad 30 minút)
Komplexné vyšetrenie nad 30. min
50.00 €
Komplexné vyšetrenie pacienta (trvanie cca 30 minút)
Komplexné vyšetrenie do 30. min
40.00 €
Komplexné vyšetrenie pacienta (trvanie cca 20 minút)
Komplexné vyšetrenie do 20. min
30.00 €
Komplexné interné predoperačné vyšetrenie
Komplexné interné predop. vyšetrenie
40.00 €
Kontrolné vyšetrenie
Kontrolné vyšetrenie
25.00 €
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia
Liečba plazmou
150.00 €
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia+kyselina hyaluronová
Liečba plazmou a kys. hyal.
200.00 €
Lekárska konzultácia pri prevzatí jednoduchej ortopedickej pomôcky (vložky, ortézy bandážneho typu)
Prevzatie jedn. OP pomôcky
15.00 €
Lekárska konzultácia pri prevzatí zložitej ortopedickej pomôcky (korzety, protézy, ortézy nebandážneho typu)
Prevzatie zložitej OP pomôcky
20.00 €
Odborná konzultácia s pacientom, resp. zákonným zástupcom v súvislosti so zdravotným stavom na základe informácií poskytnutých pacientom (30 minút)
Odborná konzultácia 30. min
40.00 €
Konzultácia lekára na požiadanie pacientom, aby posúdil stanovenú dg. iným lekárom (15 minút)
Odborná konzultácia 15. min
20.00 €
POMOCNÉ VYŠETRENIA
Podobaroskopické vyšetrenie
Podobaroskop
6.50 €
Plantografické vyšetrenie
Plantograf
8.70 €
Vyšetrenie na prístroji Eclipse
Eclipse SA
12.00 €
RTG vyšetrenia
RTG vyšetrenie
cenník RTG
Vyhotovenie EKG
EKG vyhotovenie
6.70 €
Vyhodnotenie EKG
EKG vyhodnotenie
5.00 €
Zmeranie krvného tlaku
Meranie kvného tlaku
2.70 €
Laboratórne vyšetrenia k internému predoperačnému vyšetreniu (zákrok v celkovej anestézii)
Lab. vyšetrenia - int.predop.
60.00 €
Laboratórne vyšetrenia k predoperačnému vyšetreniu (zákrok v lokálnej anestézii s odberom proti žltačke typu C)
Lab. vyšetrenia predop. vyš. a odber na žltačku typ C
38.00 €
Laboratórne vyšetrenia k predoperačnému vyšetreniu (zákrok v lokálnej anestézii bez odberu proti žltačke typu C)
Lab. vyšetrenia predop. vyš.bez odberu
35.00 €
PODANIE INFÚZIE, INJEKCIE, OBSTREKY, odbery
Infúzny stacionár - algická infúzia - 1 vstup (v cene lieky, podanie infúzie)
Inf. stacionar komplet
11.00 €
Infúzny stacionár - algická infúzia s Neodolpasse- 1 vstup (v cene lieky, podanie infúzie)
Inf. stacionar komplet a Neodolpasse
17.00 €
Podanie infúzie ambulantne (v súvislosti s osteoporózou)
Inf. stacionár vstup
7.00 €
Podanie injekcie venózne
Podanie inj. venózne
3.40 €
Podanie injekcie intramuskulárne
Podanie inj. inmus.
2.40 €
Podanie injekcie subkutane, očkovanie
Podanie inj. subk.
2.40 €
Podanie injekcie intraartrikulárne
Podanie inj. inar.
3.70 €
Obstrek
Obstrek
7.00 €
Punkcia - malý, stredný kĺb (lakeť, členok)
Punkcia malý kĺb
5.00 €
Punkcia - veľký kĺb (koxa, koleno, rameno)
Punkcia veľký kĺb
12.50 €
Odber krvi do troch skúmaviek
Odber krvi 3 skúm.
5.00 €
Extrakcia stehov
Extrakcia stehov
3.40 €
Preväz rany
Preväz rany
2.70 €
Obväz
Obväz
2.70 €
Sňatie sádry
Sňatie sádry
5.70 €
LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Laboratórne vyšetrenia
viď cenníky spoločností poskytujúcich laboratórne vyšetrenia
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na ambulantné vyšetrenie
Manipul. popl. za nedodržanie termínu
10.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (podanie injekcie)
Manipul. popl. za injekciu
2.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (sprostredkovanie lab. vyšetrenia)
Manipul. popl. za lab. Vyšetrenie
5.00 €
Vystavenie potvrdenia o úľavách v škole alebo v práci (napr. oslobodenie od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.) - (za každé potvrdenie)
Potvrdenie o úľavách
2.00 €