Partner pre Váš pohybový aparát

Cenník RTG vyšetrení

Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
CENY VYŠETRENÍ VRÁTANE SNÍMKOV
RTG paranazálnych dutín
RTG par. dutín
10.00 €
RTG kosteného thoraxu v jednej rovine
RTG kos. thoraxu v 1 rovine
15.00 €
RTG kosteného thoraxu v dvoch rovinách
RTG kos. thoraxu v 2 rovinách
22.00 €
RTG 1 končatiny alebo ich častí najmenej v dvoch rovinách
RTG 1 končatiny najmenej v 2 rovinách
18.00 €
RTG 1 končatiny v jednej rovine
RTG 1 končatiny v jednej rovine
13.00 €
RTG 1 končatiny v axiálnej projekcii
RTG 1 končatiny v axiálnej projekcii
13.00 €
RTG časti 1 ramenného pletenca
RTG časti ramen. pletenca
16.00 €
RTG časti 1 ramenného pletenca v axiálnej projekcii
RTG časti 1 ramenného pletenca v axiálnej projekcii
13.00 €
RTG natív panvy
RTG natív panvy
18.00 €
RTG panvy v axiálnej projekcii
RTG panvy v axiálnej projekcii
12.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - krčná
RTG 1 úseku chrbtice krčná
14.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - hrudná, bedrová
RTG 1 úseku chrbtice krčná
17.00 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj. - krčná
RTG 1 úseku chrbtice krčná
17.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - krčná - dynamické projekcie
RTG jedného úseku chrbtice - dynamické projekcie
17.00 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj. - hrudná
RTG 1 úseku chrbtice hrudná
20.00 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj.- bedrová
RTG 1 úseku chrbtice bedrová
20.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - bedrová - dynamické projekcie
RTG jedného úseku chrbtice - dynamické projekcie
22.00 €
RTG sacroiliakálnych zhybov
RTG sacroil. zhybov
10.00 €
RTG hrudníka v PA alebo AP
RTG hrudníka PA alebo AP
15.00 €
RTG brucha (AP resp. PA)
RTG brucha PA alebo AP
12.00 €
RTG lebka
RTG lebka
16.00 €
RTG skolióza Th-L dlhá kazeta AP
RTG skolióza Th-L
26.00 €
RTG skolióza Th-L dlhá kazeta AP+ bočná proj.
RTG skolióza Th-L
45.00 €
RTG skolióza Th-L AP
RTG skolióza Th-L
22.00 €
RTG skolióza Th-L AP + bočná proj.
RTG skolióza Th-L
30.00 €
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Napaľovanie RTG snímkov na CD nosič (za 1 ks)
Napaľovanie RTG snímkov
2.50 €