Partner pre Váš pohybový aparát

Cenník RTG vyšetrení

Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
CENY VYŠETRENÍ VRÁTANE SNÍMKOV
RTG paranazálnych dutín
RTG par. dutín
11.00 €
RTG kosteného thoraxu v jednej rovine
RTG kos. thoraxu v 1 rovine
16.50 €
RTG kosteného thoraxu v dvoch rovinách
RTG kos. thoraxu v 2 rovinách
23.50 €
RTG 1 končatiny alebo ich častí najmenej v dvoch rovinách
RTG 1 končatiny najmenej v 2 rovinách
19.00 €
RTG 1 končatiny v jednej rovine
RTG 1 končatiny v jednej rovine
13.50 €
RTG 1 končatiny v axiálnej projekcii
RTG 1 končatiny v axiálnej projekcii
13.50 €
RTG časti 1 ramenného pletenca
RTG časti ramen. pletenca
17.00 €
RTG časti 1 ramenného pletenca v axiálnej projekcii
RTG časti 1 ramenného pletenca v axiálnej projekcii
13.50 €
RTG natív panvy
RTG natív panvy
19.00 €
RTG panvy v axiálnej projekcii
RTG panvy v axiálnej projekcii
12.50 €
RTG jedného úseku chrbtice - krčná
RTG 1 úseku chrbtice krčná
15.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - hrudná, bedrová
RTG 1 úseku chrbtice krčná
18.50 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj. - krčná
RTG 1 úseku chrbtice krčná
18.50 €
RTG jedného úseku chrbtice - krčná - dynamické projekcie
RTG jedného úseku chrbtice - dynamické projekcie
18.50 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj. - hrudná
RTG 1 úseku chrbtice hrudná
21.50 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj.- bedrová
RTG 1 úseku chrbtice bedrová
21.50 €
RTG jedného úseku chrbtice - bedrová - dynamické projekcie
RTG jedného úseku chrbtice - dynamické projekcie
23.50 €
RTG sacroiliakálnych zhybov
RTG sacroil. zhybov
11.00 €
RTG hrudníka v PA alebo AP
RTG hrudníka PA alebo AP
16.50 €
RTG brucha (AP resp. PA)
RTG brucha PA alebo AP
13.50 €
RTG lebka
RTG lebka
17.00 €
RTG skolióza Th-L dlhá kazeta AP
RTG skolióza Th-L
27.00 €
RTG skolióza Th-L dlhá kazeta AP+ bočná proj.
RTG skolióza Th-L
47.50 €
RTG skolióza Th-L AP
RTG skolióza Th-L
23.00 €
RTG skolióza Th-L AP + bočná proj.
RTG skolióza Th-L
31.50 €
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Napaľovanie RTG snímkov na CD nosič (za 1 ks)
Napaľovanie RTG snímkov
2.50 €