Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Platba za zdravotnú starostlivosť

 

Zdravotná starostlivosť bez úhrady sa poskytuje:

 • poistencom slovenských zdravotných poisťovní (Všeobecná ZP, Dôvera ZP, Union ZP) pri predložení preukazu poistenca, ďalej pri predložení karty EHIC,

 • cudzincom pochádzajúcich z členských krajín EÚ pri predložení príslušných formulárov.

Zdravotná starostlivosť s úhradou sa poskytuje

 • poistencom slovenských zdravotných poisťovní nad rámec zdravotného poistenia,

 • ­ samoplatcom.

A. majú zmluvný vzťah so ZP avšak žiadajú:

 • poskytnúť službu na vlastnú žiadosť, pričom služba nie je vykázaná na zdravotnú poisťovňu (nutné osobitné vyhlásenie pacienta),

 • poskytnúť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, súvisiace nadštandardné služby alebo použitie materiálov alebo pomôcok, ktoré nie sú zahrnuté v základnej zdravotnej starostlivosti,

 • poskytnúť výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou,

 • poskytnúť výkony, ktoré sú nad rámec uhrádzaných výkonov alebo sú len sčasti hradené alebo obmedzene hradené zdravotnou poisťovňou.

B. nemajú zmluvný vzťah so ZP a to najmä:

 • cudzinci z krajín, s ktorými SR nemá podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti,

 • cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných dokladov.

 
 • občanov SR, ktorí si neplatia zdravotné poistenie.