Partner pre Váš pohybový aparát

ŠNOP pre Vás

Ambulantné oddelenie poskytuje komplexnú ortopedicko-protetickú liečbu.
Lôžkové oddelenie poskytuje pre pacientov so skoliózou tieto programy:
Rehabilitačne oddelenie poskytuje komplexnú liečbu pre pacientov so skoliózou, či už individálne alebo skupinovo.

Video na skenovanie a výrobu korzetu si môžete pozrieť tu.