Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

História liečby

Deformity chrbtice sú v záujme lekárskej verejnosti od nepamäti. Už Hippokrates popísal normálne a nesprávne zakrivenie chrbtice. Názov skolióza pochádza od Galéna, znamená skrivený, zdeformovaný. Výrazným medzníkom medicíny bol rok 1896, rok objavu röntgenového žiarenia W. C. Röntgenom. Koncom 19. storočia, ale najmä v 20. storočí nastáva rozvoj operačnej liečby skolióz.

Liečba skolióz má byť komplexná, jej neoddeliteľnou súčasťou je aj ortopedická protetika, ktorá sa podieľa výrobou pomôcok aj na rozvoji ortopédie ako samotného odboru. Nové terapeutické postupy zvýšili požiadavky na účelnosť, technickú dokonalosť a kvalitu pomôcok. Pri voľbe pomôcky vždy komplexne sledujeme pacienta, aby sme ho mohli vybaviť adekvátnou ortopedickou pomôckou, ktorá mu môže pomôcť vrátiť sa ku plnohodnotnému spoločenskému a pracovnému životu.