Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

RHB liečba

Rehabilitačná liečba je súčasťou komplexnej terapie skolióz, samostatne, najmä u skoliózy do 20°podľa Cobba a v kombinácii s ortézoterapiou pri skolióze nad 20° podľa Cobba. Samotnej liečbe predchádza vyšetrenie so stanovením cieľa liečby. Hlavným cieľom je zastavenie progresie krivky.

Počas vyšetrenia na rehabilitačnej ambulancii lekár zohľadní rizikové faktory pre progresiu krivky. Medzi tieto faktory patrí vek, pohlavie, lokalizácia krivky, stav mäkkých tkanív, minimálna mozočková symptomatológia, kompenzácia krivky, genetická záťaž. Pre správny výber prístupu v liečbe je dôležité vyšetrenie s odhalením častokrát len jemných porúch koordinácie pohybov. Práve tieto poruchy vedú k asymetrickému zaťaženiu a podporujú rozvoj skoliózy. Dôležitá je aj informácia o športovom zaťažení, ale aj o hre na hudobný nástroj. Každé dlhodobé jednostranné alebo statické zaťaženie môže viesť k poruche.

Pre maximálny účinok liečby je nevyhnutá spolupráca ortopéda, rehabilitačného lekára a fyzioterapeuta. Dôležitý je včasný záchyt skoliózy a zahájenie liečby, posúdenie rizikových faktorov progresie a navodenie spolupráce pacienta a jeho rodičov s členmi terapeutického tímu. Pohybové aktivity deťom nezakazujeme, neobmedzujeme, práve naopak, cielenou fyzioterapiou podporujeme k správnym pohybovým návykom.

V úvode liečby je prístup k pacientovi prísne individuálny. Základným princípom fyzioterapie je aktivácia trupového svalstva, aktivácia správnej koordinácie brušného a chrbtového svalstva, ideálne nastavenie veľkých kĺbov a chrbtice s cieľom nastoliť správne dýchanie. V prípade svalových spazmov a kĺbových blokád sa využívajú techniky manuálnej terapie podľa potreby a schopností terapeuta.

Najčastejšie metodiky alebo koncepty využívané na našom pracovisku pre liečbu skoliózy sú dynamická neuromuskulárne stabilizácia - DNS, spiraldynamic, inovované Klappovo lezenie podľa Jarmily Čápovej, SM systém. Mnohí naši terapeuti jednotlivé metodiky a koncepty kombinujú podľa individuálnych potrieb pacienta.

Dôležitý je aj domáci pohybový režim, a teda zotrvať v pravidelnom cvičení podľa inštruktáže aj doma. Na našom pracovisku poskytujeme aj možnosť pravidelného cvičenia v malých skupinkách. Výhodou skupinového cvičenia je motivácia, nové priateľstvá a podpora aj v domácom pravidelnom cvičení. Z týchto dôvodov každoročne v letných mesiacoch organizujeme letné tábory pre deti so skoliózou, chybným držaním tela a plochonožím.

Okrem fyzioterapie v rehabilitačnej liečbe využívame aj fyzikálnu terapiu s myorelaxačným a analgetickým účinkom. Pri  bolestivých stavoch v dôsledku dlhodobého statického alebo jednostranného zaťaženia má veľký význam v úvode liečby. Na domáce uvoľnenie svalového stuhnutia je vhodná termoterapia. Na našom pracovisku pri liečbe skolióz využívame aj kineziotejping. Výhodný je najmä u malých športovcov.

Skolióza je štrukturálna porucha, ale jej príčinou je porucha funkcie svalov. Svaly riadi mozog a našou prácou, rehabilitačných lekárov a fyzioterapeutov, je zmeniť program mozgu tak, aby svaly fungovali správne. Pre úspešnú liečbu sa musí rehabilitácia a aktívna fyzioterapia stať súčasťou denného režimu dieťaťa. Nevyhnutná je spolupráca a tá bez motivácie nie je možná. Našim pacientom nič nezakazujeme, práve naopak, otvárame im ďalšie možnosti ako sa zdravo hýbať.

Ďalšie informácie o rehabilitácii detí si prečítajte tu.
 

Galéria