Partner pre Váš pohybový aparát

DARTFISH - videoanalýza chôdze

Zariadenie ,,DARTFISH“ - Snímacie zariadenie – videoanalýza chôdze klientov

Pred vybavením s pomôckou

 • Okamžitá informácia o celkovej chôdzi klienta bez ortotického/protetického vybavenia, rýchlosť chôdze, vykonávanie kompenzačných pohybov, chôdza s adjuvatikami.

Po vybavení s pomôckou

 • Dynamické porovanie pomôcok počas chôdze klienta, rozdielne typy AFO/KAFO, pri protézach rozdielnych typov kolenných kĺbov, chodidiel, sledovanie chôdze s pomôckou a istoty v pomôcke,
 • možnosť neskoršej analýzy.

Výhody zariadenia DARTFISH

 • Využitie nasnímaného videa klienta pri komunikácii v interdisciplinárnom tíme pri rozhodovaní o ďaľšom postupe liečby (odborný zdravotnícky personál, ortopedický technik, rodič, samotný klient).
 • Evidencia klienta formou video evidencie – nasnímanie  chôdze a aktuálneho pohybového stavu od prvého kontaktu.
 • Možnosť ukázať klientovi jeho aktuálny stav chôdze (pred vybavením s pomôckou), plus možná neskoršia analýza používania pomôcky po určitom časovom období.
 • Na základe vieoanalýzy priama komunikácia s klientom o následnej terapii, vhodných cvičení pre zlepšenie stavu-  za účelom zosilnenia  svalových skupín v každej oblasti, odporučenie rehabilitačných cvičení (držanie tela, tempo chôdze, následné pracovné začlenenie..).
 • Možnosť podrobnejšie alyzovať chôdzu pacienta pomocou slow-motion môdu (spomalenie rýchlosti prehrávania videa - 1/2, 1/4).
 • Možnosť zakreslovať poznámky do nasnímaného videa (meranie uhlov, doplnenie textových komentárov-poznámok, zvukové komentáre..).
 • Súčasné porovnanie dvoch videí jedného klienta v rovnakom čase napr. s pomôckou a bez pomôcky, možnosť taktiež  súčasne porovnávať dvoch rozdielnych klientov a ich chôdzu, možné porovnanie rovnakého klienta po dlhšej dobe.
 • Porovanie rýchlosti chôdze s rozdielnymi typmi danej pomôcky, dĺžky kroku, kompenzačných pohybov, ..).
 • Možnosť nasnímať klienta priamo pri rehabilitačných cvičeniach. Tie môžu byť následne klientovi poskytnuté na CD  pre cvičenie v domácom prostredí po opustení špecializovaného pracoviska.
 

Galéria