Partner pre Váš pohybový aparát

REDCORD

Redcord je inovovaná liečebná metóda pohybovej liečby  v špecialnom závesnom aparáte vyvinutom pre tento typ cvičenia. 

Cvičenie v systéme Redcord sa aplikuje na celé telo alebo jednotlivé  časti trupu  a končatín. 
Závesný systém umožňuje  presnú diagnostiku oslabených svalov a umožňuje cieleným cvičením o ich zapojenie do pohybových vzorov.

Redcord sa využíva na diagnostiku porúch svalového systému, na  ich liečbu v individuálnom alebo skupinovom cvičení pre dospelých aj deti. Cvičenie v systéme  Redcord využívajú úspešne aj vrcholoví športovci. 

Veľkosť zaťaženia sa volí  nastavením popruhového systému a prispôsobením k aktuálnemu zdravotnému stavu jedinca a k jeho funkčným schopnostiam.

Terapeut pomocou poruhov volí smer pohybu, veľkosť a úroveň záťaže. Systém umožňuje nastavenie pacienta/klienta do porebnej polohy  na vykonanie  voleného aktívneho pohybu.

Indikácie:

  • poruchy funkcie pohybového systému
  • zlepšenie pohybu v klboch HK, DK,
  • zvýšenie svalovej sily oslabených svalov,
  • zapojenie oslabených svalov do pohybových vzorov,
  • posilnenie hlbokého svalového systému, trupových stabilizátorov,
  • stav po úrazoch a operáciach pohybového systému,
  • osteoporóza

Kontraindikácie:

  • nádorové,
  • horúčkové ochorenia,
  • ťažké psychózy.
 

Galéria