Partner pre Váš pohybový aparát

Cvičenia na motodlahe

Liečebná rehabilitácia pomocou motodláh slúži predovšetkým na zamedzenie poškodenia v dôsledku imobilizácie, včasného obnovenia nebolestivého pohybu kĺbov a urýchlenia priebehu terapie s dobrým funkčným výsledkom. 

Účinky motodlahy: 

 • zlepšenie látkovej výmeny kĺbov,
 • zamedzenie stuhnutia kĺbov,
 • podpora hojenia plôch chrupaviek a poškodených väzív,
 • rýchlejšie vstrebávanie kĺbnych výpotkov,
 • zlepšenie lymfatickej a krvnej cirkulácie v mäkkých tkanivách,
 • predchádzanie trombózam a embóliám.

INDIKÁCIE:

I. Motodlaha na dolnú končatinu 
 • stavy po úrazoch mäkkých štruktúr kolena (menisky, väzy, kĺbne puzdro...),
 • stav po artroskopii kolena,
 • stav po plastike predného skríženého väzu,
 • stav po chondroplastike kolena,
 • stav po synovektómii kolena,
 • stav po zlomeninách v oblasti kolena,
 • stav po vykĺbení jabĺčka,
 • stav po zápale v kolene,
 • reuma a tomu podobné ochorenia,
 • stav po implantácii endoprotézy kolena,
 • stavy po poškodení miechy a periférnych nervov,
 • stav po cievnej mozgovej príhode a iných neurologických ochoreniach.
II. Motodlaha na hornú končatinu 
 • stav po vykĺbení ramena,
 • stav po operačnej stabilizácii ramena pre opakované vykĺbenia,
 • zmrznuté rameno,
 • stav po artroskopii ramena,
 • stav po sutúre rotátorovej manžety,
 • stav po zlomeninách v oblasti ramena liečených konzervativne i operačne,
 • stav po zápale v oblasti ramena,
 • stav po implantácii endoprotézy ramena,
 • stavy po poškodení miechy a periférnych nervov,
 • stav po cievnej mozgovej príhode a iných neurologických ochoreniach.


 

Galéria