Partner pre Váš pohybový aparát

Cvičenia v bazéne

Všetky cvičenia v bazéne prebiehajú v priestoroch vodoliečby na prízemí nemocnice ŠNOP. Cvičenia sú vedené fyzioterapeutmi s bohatými skúsenosťami v danej problematike. Cieľom cvičení je posilniť a vyformovať telo s nižšou záťažou na pohybový aparát.
Rozvrh rekondícií: Cvičenia v bazéne
Ohlasy klientov

Pravidelne navštevujem cvičenie v bazéne v pondelok, v stredu

Pravidelne navštevujem cvičenie v bazéne v pondelok, v stredu a v piatok o 7:30. V stredu, 11.4.2018, našu  skupinku viedla pani Katarína Styková. Mimoriadne sme ocenili jej príjemný prístup a profesionalitu. Do zostavy zaradila veľa nových cvikov. Boli sme s ňou veľmi spokojné a s uvítali by sme, keby bola zaradená medzi cvičiteľov v týchto termínoch.

Š. so spolucvičenkami
 
Cenník
Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
Hydrokinezioterapia * (Aquaaerobik, Aquafitness)
Hydrokinezioterap.
Hydrokinezioterapia * (Aquaaerobik) - Cvičenia pre seniorov
Hydrokinezioterap. seniori 10L/1L
Hydrokinezioterapia na posilňovanie panvového dna a profylaxiu - Cvičenie pre tehotné *
Hydrok. panv. dno