Partner pre Váš pohybový aparát
 
Cenník
Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
Hydrokinezioterapia * (Aquaaerobik, Aquafitness)
Hydrokinezioterap.
Hydrokinezioterapia * (Aquaaerobik) - Cvičenia pre seniorov
Hydrokinezioterap. seniori 10L/1L
Hydrokinezioterapia na posilňovanie panvového dna a profylaxiu - Cvičenie pre tehotné *
Hydrok. panv. dno