Partner pre Váš pohybový aparát

Plávanie pre deti - počas pracovných dní

Vážení rodičia,

Nové týždňové kurzy budú trvať 10 týždňov a otvárame ich od 9. septembra 2019. 

V súčasnej dobe máme ešte voľné 2 miesta v Štvrtok 9:00 hod v skupinke podľa veku dieťaťa - 24 a viac mesiacov - pokročilí.

Prihlásiť sa môžete na centrumzdravia@snop.sk


V prípade záujmu o zaradenie do kurzu plávania sa môžete prihlásiť aj keď je vaša skupinka obsadená, v prípade väčšieho záujmu vieme pridať nové skupinky.

Rozvrh bude stanovený na základe počtu prihlásených detí v jednotlivých vekových kategoriách a podľa pokročilosti. Do poznámky nám prosím napíšte Vaše požiadavky. Po zaradení do kurzu môžete účasť odmietnuť, prípadne požiadať o iný termín. V prípade, že to bude možné, radi vám výjdeme v ústrety, ale prioritne sa prispôsobujeme väčšine. Prosím, vyplňte priložený formulár:

Dĺžka trvania kurzu je 10 hodín, ak sa vopred z hodiny ospravedlníte (podrobnosti sú uvedené v záväznej prihláške, ktorú posielame pri zadelení do skupiniek), máte nárok na 2 náhradné hodiny. Pláva sa 1x do týždňa v doobedných hodinách (o 9,00hod., 10,00hod., 11,00hod, prípadne o 12,00hod.) podľa určeného rozvrhu.

Vstup k bazénu majú obaja rodičia, do bazéna môže ísť len jeden, prípadne sa môžu prestriedať. Dieťa môže mať plavky alebo stačia aj jednorazové plienky do vody, ktoré sa dajú kúpiť v drogérii.

Cena kurzu je 165€, teraz s najnižšou cenou v Bratislave s 30% zľavou cena 115,50€/10lekcií pre nových klientova cena pre stálych klientov je so 40% zľavou 99€ (neplatí pre klientov, ktorí predchádzajúci kurz absolvovali cez portál Zľavadňa).

Ak máte záujem prísť na hodinu plávania, je možné dohodnúť si termín jednorázového vstupu cez e-mail: centrumzdravia@snop.sk.

Cena jedného vstupu je 17€. Vstup umožňujeme len v prípade voľného miesta v kurze. Pri prihlasovaní prosím uveďte dátum narodenia dieťaťa a stupeň pokočilosti (začiatočník, pokročilý), aby sme vás vedeli správne zaradiť. Voľné miesta vieme vždy len deň vopred po 15,00hod.

Pri našej nemocnici máme aj možnosť parkovania na parkovisku spoločnosti Neoprot s.r.o. (za poplatok). Možnosť neplateného parkovania je pred rampou parkoviska.

V ponuke máme aj veľmi obľúbené a žiadané kurzy plávania pre detičky od 3 mesiacov – do 3 rokov. Voda v našom rehabilitačnom bazéne zodpovedá teplote 28-34ºC a je vhodná na šantenie Vašich detí. Kvalita vody podlieha pravideľným kontrolám z pracoviska hygieny. Nová bazénová technológia zabezpečuje zákonom požadované podmienky správnej kvality a kontinuálnej filtrácie vody pre Vaše deti.
Kurz je pod vedením odborníčky, ktorá má bohaté skúsenosti s plávaním s deťmi v bazéne.

Lekcia začína rozohriatím v trvaní 5 – 10 min, ktoré je vedené pesničkami a riekankami, pričom sa využíva odpor vody na posilnenie svalstva a zároveň slúži aj ako masáž celého tela.

Po rozohriatí nasleduje u detičiek od 3 – 9 mesiacov nácvik signáliku. Je to forma reflexu, ktorým sa učí dieťa zanárať postupne v jednotlivých krokoch. U detičiek starších ako 10 mesiacov sa signál nahradzuje inými formami zanárania (skoky, pády, lovenie ponorných hračiek), pretože staršie detičky už nie sú ochotné akceptovať jednostrannú manipuláciu a zanáranie formou signálu už im nemusí byť príjemné. Vtedy využívame rôzne pomôcky (hrubé dosky, malé dosky, slíže) na rozvoj poznávacích schopností, kedy detičky prekonávajú rôzne prekážkové dráhy.

V ďalšej časti lekcie sa prechádza u malých detičiek k uvoľneniu a relaxácii polohovaním na chrbátiku, kedy sa využíva vztlak vody a tým sa uvoľní svalstvo celého tela. Staršie deti, nad 7 mesiacov, už môžu odmietať takéto polohovanie, ležanie na chrbátiku už nie je pre nich zábavné, vtedy prechádzame na postupný rozvoj otužilosti a obranyschopnosti organizmu s využitím hrubých dosiek ,na ktorých si zároveň detičky aj oddýchnu.

Po tejto časti lekcie sa znova prechádza na cvičenia s využitím tlaku vody na precvičenie svalstva riekankami a pesničkami. Celá lekcia je zameraná aj na upevňovanie vzťahu dieťaťa a rodiča, na rozvoj vzťahu dieťaťa k inému dospelému – inštruktorovi a k iným deťom. Pobyt vo vode pôsobí aj preventívne voči neskorším zdravotným problémom, napr. proti skolióze. U detí nad 10 mesiacov sa využívajú aj pomôcky (rukáviky, koleso..) na osamostatňovanie sa vo vode. Lekcia končí uvoľnením celého tela využitím pesničiek. Celá lekcia trvá od 20 do 45 minút, záleží to od veku detičiek a od stupňa pokročilosti v „plávaní“.

Po lekcii nasleduje pobyt v saune, ktorá je nastavená na detský režim, to znamená, že teplota je 40 – 50 stupňov. Doba trvania je individuálna, každé dieťatko reaguje na teplotu v saune inak. Sauna slúži na rozvoj otužilosti a obranyschopnosti organizmu, detičky si tam zároveň oddýchnu po cvičení vo vode a zohrejú sa.

Kurzy plávania sú vhodné najmä pre:

  • zdravý psychosociálny vývin detí
  • posilnenie svalstva, zlepšenie koordinácie pohybov
  • posilnenie imunity dieťaťa
  • otužovanie organizmu
  • upevňovanie hygienických návykov
Objednajte sa
Meno a priezvisko rodiča:
Krstné meno dieťaťa:
Dátum narodenia dieťaťa:
Stupeň kurzu:
Váš telefónny kontakt:
Počet už absolvovaných kurzov v ŠNOP:
Vaša e-mail adresa:
Akcie a novinky nemocnice:
 

Galéria