Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Služby

Vďaka úzkemu prepojeniu nemocnice ŠNOP a firmy NEOPROT, ktorý sa zaoberá výrobou, opravou, úpravou individuálnych a sériových ortopedickoprotetických pomôcok, je zabezpečená kontinuálna starostlivosť o pacientov počas hospitalizácie ale i po jej ukončení. Okrem toho spolupracujeme i s ostatnými výrobcami a distribútormi ortopedických pomôcok, ako napr. Otto Bock Slovakia.

Hospitalizácia na špecializovanom lôžkovom oddelení ortopedickej protetiky je poskytovaná poistencovi každej poisťovne na Slovensku ako aj samoplatcom. ŠNOP má podpísané zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Pre pacientov a klientov s ťažkosťami pohybového aparátu rôzneho pôvodu so špecializovaným zameraním na deformity chrbtice u detí i dospelých, pacientov s amputáciami končatín a užívateľov ortopedických pomôcok zabezpečujeme:
  • komplexnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku;
  • komplexnú liečbu formou infúznej medikamentóznej terapie, komplexnej rehabilitačnej starostlivosti (vrátane manuálnej terapie);
  • návrhy optimálnych ortopedickoprotetických pomôcok, možnosť ich aktuálnych úprav;
  • doliečovanie a rehabilitácia aj pacientov z iných ortopedicko-traumatologických pracovísk;
  • operačné zákroky na pohybovom aparáte, vrátane artroskopických operácií.
 

Galéria