Partner pre Váš pohybový aparát

Poriadok lôžkovej časti

Hodina  
Činnosť
5,00 – 7,00
Budenie pacientov, meranie telesnej teploty, podávanie liekov, odbery materiálov podľa ordinácie lekára, príprava pacientov na odborné vyšetrenie, ranná toaleta, úprava postelí
7,00 – 7,30
Malá vizita
7,30 – 8,00
Raňajky
8,30 – 11,30
Liečebné výkony podľa ordinácií ošetrujúceho lekára, procedúry RHB, podávanie liekov
11,30 – 12,00
Obed
12,00 – 15,00
Kľud na lôžku, liečebné výkony podľa ordinácií ošetrujúceho lekára, procedúry RHB
15,00 – 17,00
Voľný čas pre pacientov
17,00 – 17,30
Večera
17,30 – 18,00
Podávanie liekov a plnenie ordinácií lekára
18,00 – 19,00
Voľný čas pre pacientov
19,00 – 20,00
Večerná vizita
20,00 – 22,00
Voľný čas pre pacientov, večerná toaleta
22,00 – 5,00
Nočný kľud


Veľká vizita:


Hodina
Deň
13,00
Streda
13,00
Piatok


Návštevy:

Návštevné hodiny
Hodina
Pondelok – piatok
15,00 – 17,00
Sobota – nedeľa
10,00 – 11,30 
14,00 – 17,00


Ďalšie pokyny pre pacientov

Počas vizity je potrebné zdržiavať sa na izbe, výnimkou je prítomnosť na procedúre.
Každý odchod z oddelenia je potrebné hlásiť službukonajúcej sestre.
Po prijatí na oddelenie môže pacient opustiť budovu iba vo výnimočných prípadoch so súhlasom vedúceho lekára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.
Fajčenie a užívanie alkoholických nápojov je prísne zakázané.
Sledovať televízny program v jedálni alebo na izbách pacientov je možné tak, aby nenarušil liečebný režim pacientov oddelenia do 22.00 h.
Nedodržiavanie zásad stanovených týmto poriadkom môže byť pokladané za hrubé porušenie ošetrovacieho režimu s dôsledkom prepustenia pacienta z oddelenia.
Návštevy pre deti do 6 rokov nie sú povolené.

 

 

Galéria