Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Poriadok lôžkovej časti

Hodina  
Činnosť
5:00 – 7:00
Budenie pacientov, meranie telesnej teploty, podávanie liekov, odbery materiálov podľa ordinácie lekára, príprava pacientov na odborné vyšetrenie, ranná toaleta, úprava postelí
7:00 – 7:30
Raňajky
7:30 – 8:00
Malá vizita
8:30 - 11:30
Liečebné výkony podľa ordinácií ošetrujúceho lekára, procedúry RHB, podávanie liekov
11:30 – 12:00
Obed
12:00 – 15:00
Kľud na lôžku, liečebné výkony podľa ordinácií ošetrujúceho lekára, procedúry RHB
15:00 – 17:00
Voľný čas pre pacientov
17:00 – 17:30
Večera
17:30 – 18:00
Podávanie liekov a plnenie ordinácií lekára
18:00 – 19:00
Voľný čas pre pacientov
19:00 – 20:00
Večerná vizita
20:00 – 22:00
Voľný čas pre pacientov, večerná toaleta
22:00 – 5:00
Nočný kľud


Veľká vizita:


Hodina
Deň
13:00
Streda
13:00
Piatok


Návštevy:

Návštevné hodiny
Hodina
Pondelok – piatok
15:00 – 17:00
Sobota – nedeľa
10:00 – 11:30 
14:00 – 17:00


Ďalšie pokyny pre pacientov

Počas vizity je potrebné zdržiavať sa na izbe, výnimkou je prítomnosť na procedúre.
Každý odchod z oddelenia je potrebné hlásiť službukonajúcej sestre.
Po prijatí na oddelenie môže pacient opustiť areál nemocnice iba vo výnimočných prípadoch so súhlasom vedúceho lekára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.
Fajčenie a užívanie alkoholických nápojov je prísne zakázané.
Sledovať televízny program v jedálni alebo na izbách pacientov je možné tak, aby nenarušil liečebný režim pacientov oddelenia do 22:00 hod.
Nedodržiavanie zásad stanovených týmto poriadkom môže byť pokladané za hrubé porušenie ošetrovacieho režimu s dôsledkom prepustenia pacienta z oddelenia.

 

 

Galéria