Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Dôležité informácie pred hospitalizáciou

PLÁNOVANÉ PRIJATIE PACIENTA
 • Pacient sa prijíma na lôžkové oddelenie (LO) ŠNOP na základe objednávacieho poukazu, ktorý vystaví ambulantný lekár ŠNOP. Následne je pacientovi pridelený termín na hospitalizáciu v ambulancii alebo je pacient zaradený do zoznamu čakateľov.  Akonáhle sa uvoľní miesto na LO, pacienta telefonicky kontaktujeme a dohodneme s ním termín nástupu na hospitalizáciu.
  Hospitalizácia by mala byť uskutočnená do 3 mesiacov od indikácie lekárom. V prípade,  že pacient v období 3 mesiacov hospitalizáciu opakovane odmietne, je  pacient vyradený zo zoznamu čakateľov na hospitalizáciu a musí byť opakovane indikovaný lekárom ŠNOP. 

 • Na hospitalizáciu sa pacient dostaví v termíne, ktorý má dohodnutý a potvrdený zo strany ŠNOP, najneskôr do 7:30 hod do prijímacej kancelárie. Zahlási sa na recepcii na 2. poschodí, kde  dostane tlačivá potrebné na vyplnenie k príjmu.
 • Príjem prebieha v prijímacej kancelárii, 2. posch. č.dv. B213. Dodržanie uvedeného času je dôležité pre zabezpečenie stravy a celkového chodu oddelenia.

 • Pacienta príjme na LO zdravotnícky pracovník a uloží ho na izbu približne o 9:30 hod. Prosíme všetkých pacientov o trpezlivosť, pretože posteľ pre nového pacienta je možné pripraviť až po odchode predchádzajúceho pacienta.

 • Pacient je vyšetrený lekárom LO a lekárom FRO. Po vyšetrení lekárom, sestry plnia ordinácie lekára. Ak je naordinované interné vyšetrenie, je volaný konziliárny lekár - internista.

 • Infúzna liečba, ak nie je z interných príčin kontraindikovaná, sa podáva v deň prijatia a rovnako aj rehabilitačné procedúry.

 • V deň príjmu má pacient nárok až na obed a večeru.

  V prípade, že máte lekársky potvrdenú nejakú potravinovú alergiu alebo intoleranciu,  predložte, prosím toto potvrdenie pri príjme na lôžkové oddelenie.

  Iba na základe lekárskeho potvrdenia o potravinovej alergii alebo intolerancii Vám vieme zabezpečiť vhodnú stravu počas hospitalizácie.

 • V prípade neočakávaných okolností, ktoré Vám zabránia nastúpiť na hospitalizáciu, je nutné nás ihneď kontaktovať na čísle +421 918 982 130, alebo mailom na hospitalizacie@snop.sk  alebo sekretariat@snop.sk .

 
 
ČO JE POTREBNÉ PRINIESŤ SI PRI HOSPITALIZÁCII?
 • občiansky preukaz

 • preukaz poistenca

 • doklad práceneschopnosti, ak bol vystavený

 • zdravotnú dokumentáciu (posledné správy od odborných lekárov- pravidelne navštevovaných, napr. kardiológ, diabetológ, neurológ, reumatológ..)

 • RTG dokumentáciu (RTG snímky, CD nosiče, správy z MRI, CT, denzitometrie..,) 

 • výsledky vyšetrení (posledné laboratórne výsledky - ak boli urobené, nie staršie ako 3 mesiace)

 • lieky, ktoré pravidelne užívate na cca 10 dní v originálnych baleniach (v prípade užívania inzulínu - pero aj náhradnú náplň)

 
POČAS HOSPITALIZÁCIE BUDETE  POTREBOVAŤ
 • domácu a cvičebnú obuv
 • nočnú bielizeň
 • hygienické potreby a uterák
 • cvičebný úbor, plavky, župan
 • ortopedické pomôcky, ktoré máte a používate
 • nie je potrebné si priniesť: príbor, pohár, toaletný papier 
 
NENOSTE SO SEBOU DO NEMOCNICE
 • veľký finančný obnos
 • živé kvety
 • zlato a iné cennosti.
 
STRAVOVANIE
 • raňajky sú podávané pacientom v čase od 07:00 do 07:30.
 • obed je podávaný pacientom v čase od 11:30 do 12:00.
 • večera je podávaná pacientom v čase od 17:00 do 17:30.
 
STRATY A NÁLEZY
v prípade straty alebo nálezu, ohláste to prosím, sestre vykonávajúcej službu
 
MOBILNÉ TELEFÓNY
 • prosíme používať mobilný telefón na miestach, kde jeho používaním neobťažujete iných pacientov a taktiež prosíme netelefonovať v blízkosti zdravotníckej techniky.
 
NOČNÝ KĽUD
prosíme, aby ste boli k sebe navzájom ohľaduplní a nerušte ostatných pacientov v čase nočného kľudu od 22:00 do 05:30 hod
 
PLÁNOVANÉ PREPUSTENIE PACIENTA
 • Lekár o prepustení informuje pacienta alebo jeho rodinných príslušníkov najmenej 2 dni vopred.
 • K prepusteniu sa pripraví prepúšťacia lekárska správa s uvedením termínu kontroly a prepúšťacia ošetrovateľská správa, lekár predpíše novonaordinované lieky počas hospitalizácie na dobu max. 30 dní užívania.
 • Po prepustení sa pacient musí s prepúšťacou správou do 3 dní hlásiť u svojho praktického lekára.
 • Platba za nadštandardné služby musí byť uhradená najneskôr jeden pracovný deň pre prepustením z LO.
 • Službukonajúca sestra zabezpečí vydanie šatstva, osobných vecí z úschovy.
 • Odvoz po ukončení hospitalizácie si pacient zabezpečuje sám, v prípade potreby službukonajúca sestra objedná na požiadanie taxík. Podľa stavu pacienta a diagnózy môže lekár, na základe indikačných kritérií daných zákonom, rozhodnúť o potrebe prevozu sanitným motorovým vozidlom.
 • V deň prepustenia pacient má nárok iba na raňajky a izbu opustí najneskôr do 8:30 hod., aby ju personál včas mohol prichystať novému pacientovi.
 • V prípade, že pacient potrebuje čakať na odvoz,  je mu umožnené zostať v jedálni LO.
 • Ak dôjde k zmene v pokynoch pri ukladaní pacienta na lôžko (napr. pre zhoršenie zdravotného stavu pacienta) vedúca sestra LO, resp. ňou poverená osoba bude pacienta informovať.
 

Galéria