Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Lôžkové oddelenie

Čo si treba priniesť na hospitalizáciu? 

  • občiansky preukaz

  • preukaz poistenca

  • doklad práceneschopnosti, ak bol vystavený

  • zdravotnú a RTG dokumentáciu

  • výsledky vyšetrení

  • lieky, ktoré pravidelne užívate na cca 10 dní v originálnych baleniach (napr. inzulín + striekačky a i.)

  • pacienti nad 65 rokov vyjadrenie od všeobecného lekára k infúznej liečbe z pohľadu internistu, mladší pacienti len ak sú liečení na kardiovaskulárne alebo iné závažné ochorenie

Koľko dní trvá hospitalizácia v našej nemocnici?

Riadime sa odporučením lekára, bežná hospitalizácia trvá u nás 8 dní, pacienti sú prijímaní každý pracovný deň, nasledujúci týždeň sa prepúšťajú. 
V ponuke máme možnosť absolvovania hospitalizačného pobytu aj ako samoplatca a v tomto prípade je dĺžka hospitalizácie individuálna. 

Máte prenosné WC?

Všetky pomôcky, ktoré pacient potrebuje k hygienickým potrebám, máme k dispozícii.

Mám si so sebou priniesť aj príbor?

Nie je to potrebné. Príbor aj pohár je u nás k dispozícii.

Koľko stojí samoplatcovský pobyt?

Aktuálny cenník  nájdete tu

Ako sa k Vám môžem dostať na hospitalizáciu/liečenie?

V rámci nášho oddelenia môžete byť hospitalizovaný dvoma spôsobmi.

  1. Hospitalizácia, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia. Tejto hospitalizácii predchádza vyšetrenie v niektorej z našich ambulancií, kde sa s lekárom dohodnete o vhodnosti hospitalizácie vzhľadom k zdravotnému stavu.

  2. Hospitalizácia, ktorá je pre samoplatcov. Táto forma hospitalizácie je možná u nás v prípade, že máme vyčerpané limity na jednotlivé zdravotné poisťovne, ktoré máme zazmluvnené v rámci verejného zdravotného poistenia. Aj v tomto prípade je však nutné schválenie hospitalizácie námestníkom LPS, alebo primárom LO.

V prípade, že nenavštevujete ani jednu z našich ambulancií kontaktujte vedúcu sestru ambulantného oddelenia  alebo priamo lôžkového oddelenia.

Kedy je potrebné najneskôr nahlásiť zrušenie pobytu?

V prípade neočakávaných okolností, ktoré Vám zabránia nastúpiť na hospitalizáciu, je nutné ihneď nás kontaktovať na čísle +421 918 982 130 , mailom na hospitalizacie@snop.sk alebo sekretariat@snop.sk .

Treba priniesť vyšetrenie od lekára internistu, ak je dlhá čakacia doba, kým sa k nemu dostanem?

Na príjem je potrebné priniesť vyplnené tlačivo, ktoré ste dostali v ambulancii pri objednávaní na hospitalizáciu. Tlačivo Vám vyplní Váš obvodný lekár.

Ak sa stane, že z nejakých dôvodov obvodný lekár nevyplní tlačivo, doneste so sebou posledné lekárske správy od špecialistov, ktorých pravidelne navštevujete.

Ako prebieha liečenie cez víkend?

V sobotu dopoludnia je pacientom podávaná naordinovaná rehabilitačná starostlivosť. Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť je podávaná nepretržite celý víkend.

Kto mi vypíše tlačivo – Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN)?

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) je možné vystaviť aj v našom zariadení. Vystavuje sa v deň prijatia. Ukončenie PN sa potom realizuje cestou obvodného lekára.

Môžem ísť počas hospitalizačného pobytu na iné vyšetrenie v Bratislave?

Plánované vyšetrenia ako je MR, CT prípadne vyšetrenia u iného špecialistu nie je možné realizovať počas hospitalizačného pobytu na našom oddelení.  

V prípade akútnej zmeny zdravotného stavu pacienta a potrebe realizácie nejakého vyšetrenia je všetko organizované našou nemocnicou.

Kedy sú návštevné hodiny?

Pondelok – piatok od 15:00 do 17:00

Sobota – nedeľa od 10:00 do 11:30 a od 14:00 do 17:00

Sú povolené vychádzky počas hospitalizácie?

Každý odchod z oddelenia je potrebné hlásiť službukonajúcej sestre. Vychádzky sú povolené len v rámci areálu nemocnice.

Môžem odísť o deň skôr?

Skrátenie hospitalizácie je možné len po dohode s ošetrujúcim lekárom a s prihliadnutím k zdravotnému stavu. V takom prípade je možnosť odísť o deň skôr.

O koľkej a kam mám prísť na hospitalizáciu?

Na hospitalizáciu sa dostavte  v dohodnutý deň. Príjem pacientov prebieha na druhom poschodí,  v prijímacej kancelárii, č.d. B 213.
Je potrebné sa dostaviť v čase 7.00  Zahláste sa na recepcii na 2. poschodí, kde dostanete tlačivá potrebné na vyplnenie k príjmu. 

Na príjem nie je potrebné prísť nalačno.

Nezabudnite užiť lieky, ktoré pravidelne užívate.

Hospitalizácia začína prvý deň obedom?

V deň príjmu začínate obedom a v deň odchodu končíte raňajkami.

Dá sa uvariť niekde káva alebo čaj? Treba si priniesť rýchlovarnú kanvicu?

Počas hospitalizácie máte určený dietetický režim spolu s pitným režimom s prihliadnutím na alergie. Pokiaľ si prinesiete vlastný čaj, kávu, náš personál v kuchynke Vám rád vyhovie a pripravený nápoj Vám zaleje zovretou vodou.

Iný špecialista (neurológ, iný ortopéd......) mi odporučil akútnu hospitalizáciu, je možnú ju absolvovať vo Vašom zariadení?

Takáto hospitalizácia musí byť posúdená našim námestníkom LPS alebo primárom lôžkového oddelenia, ktorí zhodnotia vhodnosť pacienta pre naše oddelenie. Vzhľadom k tomu, že nemáme k dispozícii okamžitý zásah lekára anestéziológa alebo lekára internistu je nevyhnutné posúdenie celkového stavu pacienta.