Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Stupne aktivity- stanovenie funkčných režimov po amputácii – FRPP

Fyzické a psychické predpoklady užívateľa protéz sú hodnotené stupňom aktivity pacienta. Každý amputovaný pacient je po multidisciplinárnom odbornom lekárskom vyšetrení (ortopéd, ortopedický protetik, odborný lekár pre FBLR, internista) zaradený do príslušného funkčného režimu používania protézy. Podľa funkčného režimu je aplikovaná vhodná protéza vyhotovená v materiáloch, konštrukcii a prevedení zodpovedajúcim danému režimu. Po amputácii na dolných končatinách sa určuje na základe vyhodnotenia zdravotného stavu pacienta tento funkčný režim používania základného funkčného typu protézy:

0 – režim extrémne obmedzený, pri ktorom je pacient odkázaný na používanie vozíka pre telesne postihnutých.

I – režim interiérový obmedzený, pri ktorom sa pacient pohybuje v interiéri. Zvláda presuny na vozíku, presuny  pomocou bariel. S pomocou pevnej opory (madlá, stôl, stena) zvláda presuny na kratšie vzdialenosti, sám sa postaví a posadí.

II – režim interiérový bežný, pri ktorom sa pacient pohybuje v interiéri. Vozík používa len zriedka, zvláda presuny samostatne bez opory alebo pomocou bariel alebo paličky. Zvláda chôdzu cez drobné prekážky a po schodoch s pevnou oporou; a prejde bežne 50 až 100 metrov.

III – režim exteriérový bežný, pri ktorom pacient zvláda pohyb i v exteriéri. Vozík takmer nepoužíva, zvláda presuny s oporou bariel alebo paličky. Prejde bežne 100 až 200 metrov.

IV – režim exteriérový intenzívny, pri ktorom pacient zvláda náročnejší pohyb v exteriéri. Vozík nepoužíva, zvláda presuny bez opory, zriedka s barlami alebo paličkou. Zvláda chôdzu cez rôzne prekážky a po schodoch aj bez opory. Zvláda nastupovanie a vystupovanie z dopravných prostriedkov. Bežne prejde niekoľko sto metrov, zvláda krátky beh bez protézy pomocou dvoch francúzskych bariel.

Vyhodnotenie zdravotného stavu a zaradenie do režimu sa vykonáva na základe vyhodnotenia zdatnosti kardiovaskulárneho systému, najmä z hľadiska:
  • tolerancie záťaže
  • svalovej sily pacienta, svalového tonusu a pohybového nálezu
  • sebestačnosti pri nasadzovaní ortopedicko-protetickej pomôcky
  • mobility pacienta s ortopedicko-protetickou pomôckou
  • lokálneho nálezu na kýpti a nosnosti kýpťa
  • psychologických predpokladov používania protézy
K vyhodnoteniu kardiovaskulárneho statusu je potrebné interné vyšetrenie, kľudové a pozáťažové EKG (elektrokardiogram), echokardiografické vyšetrenie srdca a záverečné stanovenie FRPP.

Tieto vyšetrenia sú nebolestivé a nezaťažujú pacienta žiadnymi rizikami. Nevyžadujú špeciálnu prípravu alebo následné sledovanie.

Na základe výsledkov vyšetrení lekár internista spolupráci s lekárom ortopedickej protetiky určia funkčný režim používania protézy – FRPP.