Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Na čo má ešte nárok pacient po amputácii

  • pacienti majú nárok na protézu,
  • ­u pacientov, kde by nácvik chôdze o barlách mohol zhoršiť ich celkový stav sa predpisuje kozmetická protéza – epitéza,
  • ­po prvej protéze (privykacej), po stabilizácii tvaru kýpťa, možno predpísať pacientovi ďalšiu protézu (definitívnu),
  • ­ďalšie protézy predpisuje pacientovi odborný lekár podľa potreby pacienta a preskripčného intervalu v súlade s vestníkom MZ SR,
  • ­u detí sa môže protéza predpisovať v skrátenej lehote,
  • ­pacient má nárok na predpis kýpťových návlekov v počte 8 na každú amputovanú končatinu na jeden kalendárny rok,
  • ­na predpis ortopedickej obuvi má amputovaný pacient nárok iba vtedy, ak na zachovanej končatine je deformita takého stupňa, že spĺňa indikačné kritériá na predpis ortopedickej obuvi,
  • obojstranne amputovaní pacienti, ale i jednostranne amputovaní pacienti, ktorí neboli schopní sa naučiť chodiť na protézach, používajú invalidné vozíky.

V ortopedickej protetike sa používajú nasledovné druhy protéz:

Privykacia protéza, ktorá sa ako prvá poskytuje pacientovi na preklenutie obdobia do stabilizácie amputačného kýpťa. Vyžaduje opakované úpravy vzhľadom na meniaci sa objem kýpťa a formovaniu mäkkých tkanív. Doba aplikácie je individuálna, závisí od definitívneho tvaru kýpťa. Protéza sa indikuje a aplikuje na lôžkovom oddelení ortopedickej protetiky, ortopedickom oddelení alebo fyziatricko-rehabilitačnom oddelení, kde sa vykoná celkové vyhodnotenie zdravotného stavu pacienta a stanovenie funkčného režimu. Predpisuje sa 6 až 8 týždňov po amputácii, ak je dobre zhojená rana a formovaný kýpeť.

I. definitívna protéza sa aplikuje po stabilizácii celkového i lokálneho stavu pacienta, ak najmenej ½ roka nie sú viditeľné zmeny. Typ tejto protézy sa predpisuje po celkovom vyhodnotení zdravotného stavu a opakovane sa stanoví pohybový režim pacienta. Predpisuje sa približne po 3 – 4 mesiacoch od aplikácie privykacej protézy.

Opakované definitívne vyhotovenie sa pacientovi aplikuje v rámci režimu, do ktorého bol pacient zaradený, prípadne môže byť preradený do iného režimu v súlade s aktuálnou zmenou zdravotného stavu. Nárok na vyhotovenie opakovanej definitívnej protézy je raz za 5 rokov.

Počas tohto obdobia má pacient nárok na úpravu protézy 2 krát ročne a na opravu protézy 1 krát ročne. Pacientovi po amputácii dolnej končatiny sa v prípade potreby poskytujú ďalšie pomôcky: francúzske alebo nemecké barle 1 pár raz za 2 roky, prípadne podporná palička v počte 1 ks raz za 2 roky. Pri používaní protézy s kýpťovou objímkou z plastu sa raz ročne predpisuje 8 kusov bavlnených kýpťových pančúch.

Protézy do 18 rokov sa poskytujú podľa rovnakých zásad ako protézy pre pacientov nad 18 rokov, ale úhrada opakovanej protézy je možná 1 krát ročne podľa vývinu dieťaťa. (Vestník MZ SR).

Asociácia protetických pacientov 

Asociácia protetických pacientov je dobrovoľným občianskym združením, ktoré združuje občanov Slovenskej republiky po amputácii, ako aj amputovaných občanov iných krajín trvalo žijúcich na Slovensku.