Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Fantómová bolesť a pocit

„Fantómová bolesť je bolesť vzťahujúca sa k chirurgicky alebo traumatologicky odstránenej končatiny alebo inej časti tela, lokalizovaná do miesta chýbajúcej časti tela.“ Patrí k tzv. syndrómu fantómovej končatiny, kam patria aj fantómové pocity a kýpťová bolesť.

1) Fantómová bolesť: ide o bolestivé pocity týkajúce sa amputovanej časti končatiny. V prvom týždni po operácii sa vyskytuje približne u 50 – 75 % pacientov, avšak jej nástup môže trvať mesiace až roky.

2) Fantómové pocity: jedná sa o nebolestivé vnímanie a uvedomovanie si neexistujúcej končatiny. Vyskytujú sa takmer u všetkých pacientov po amputáciách.

3) Kýpťová bolesť: ide o bolesť v miestne amputačného kýpťa, je lokalizovaná v mieste transekcie nervu, kde je hmatateľný neurón. Tlak na neurón vyvolá ostrú, bodavú bolesť. Vzniká niekoľko týždňov až mesiacov po amputácii, neliečená trvá neobmedzenú dobu.

Liečebný postup závisí od typu bolesti, jej tiaže a od stupňa invalidity pacienta. Zahŕňa neinvazívnu liečbu, invazívnu liečbu a prevenciu vzniku fantómovej bolesti. V rámci neinvazívnej terapie využívame jednak postupy farmakologické a jednak postupy nefarmakologické. Z farmakologického hľadiska sú užívané najmä antidepresíva, antikonvulzíva a analgetiká. Z nefarmakologických postupov sú využívané prostriedky fyzikálnej liečby, napr.: ultrazvuk, teplo, chlad, masáže. Okrem nich sa využíva aj akupunktúra a psychologická starostlivosť