Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Vyšetrenie panvového dna a úniku moču

Poruchy panvového dna 

Poruchy panvového dna a následné cvičenie k zlepšeniu jeho funkcie sú už dnes oveľa prebádanejšou témou ako kedysi. Je to aj preto lebo panvové dno spolu s bránicou tvoria jadro vnútorného svalstva. Môžeme teda povedať, že panvové dno je centrum, s ktorým sú prepojené všetky svaly držiace kostru.
Dysfunkcia svalov panvového dna je úzkou špecializáciou, ktorá v sebe zahŕňa veľmi širokú problematiku. Častým nálezom v oblasti svalov panvového dna je porucha funkcie. Tieto poruchy sa nám potom prejavia vo forme slabosti (pokles orgánov malej panvy, inkontinencia) a bolesti (bolesť v oblasti kostrče, bolestivý pohlavný styk).

Čo môžete očakávať od vyšetrenia panvového dna v ŠNOP? 

Pred samotnou terapiou dochádza k dôkladnému kineziologickému rozboru, odobratiu anamnézy a stanoveniu cieľov. 
Terapeut aspekčne i palpačne skúma postavenie panvy, kĺbové blokády, tonus svalov, reflexné odpovede mäkkých štruktúr a hodnotí pohybové návyky pacienta. 
Dôležitým vyšetrovaco-terapeutickým prvkom je vyšetrenie per rectum alebo per vaginam. Hodnotí sa sťah, relaxácia, tonus a prípadné svalové spazmy panvového dna a svalových zvieračov. 

Inkontinencia = akýkoľvek únik moču

V priebehu života trpí inkontinenciou rôzneho druhu 30- 50% žien.

Starostlivosť o pacientov s inkontinenciou, bolesťami vychádzajúcimi z hypertonusu vo svaloch vyžaduje precízne vyšetrenie a následne veľmi cielenú a špecifickú rehabilitáciu. Hneď na prvom stretnutí dbáme na uvedomenie si toho, kde sa svalstvo panvového dna nachádza, ďalej je dôležité vyšetrenie aktivity týchto svalov a následné odstránenie zistených spazmov či trg-pointov v danej oblasti. Ddbáme tiež na korekciu držania tela a až následne učíme konkrétne špecifické cviky, ktorými tieto svaly aktivujeme.

Cieľom je uvoľnenie a pretiahnutie mäkkých štruktúr dolnej časti chrbtice, posilnenie brušných svalov, automobilizácia bedrových kĺbov, panvy, rebier, aktivácia a relaxácia svalstva panvového dna.