Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Poradňa psychomotorického vývinu

V poradni psychomotorického vývinu sa venujeme podpore a sledovaniu zdravého vývoja Vašich detí.

Čo ponúka naša poradňa?

Naša poradňa sa špecializuje na sledovanie a podporu psychomotorického vývoja detí od narodenia do veku troch rokov. Ponúkame komplexnú starostlivosť a odborné poradenstvo v oblastiach ako sú motorické zručnosti, koordinácia, komunikácia a sociálne interakcie.

Ako funguje poradenstvo?

  • Individuálna diagnostika: Každé dieťa je jedinečné, a preto naša poradňa začína individuálnou diagnostikou, aby sme pochopili špecifické potreby Vášho dieťaťa.
  • Plán vývojovej podpory: Na základe diagnostiky vytvárame plán podpory, ktorý zahŕňa individuálne cvičenia, hry a aktivity zamerané na podporu vývoja dieťaťa.
  • Pravidelné konzultácie: Ponúkame pravidelné konzultácie a hodnotenia, aby sme sledovali pokrok a prispôsobovali plán podľa potrieb dieťaťa.

Výhody našej poradne

  • Raná intervencia: Zameriavame sa na ranú intervenciu, čo je kľúčové pre úspešný vývoj dieťaťa.
  • Podpora pre rodičov: Poskytujeme nielen odborné vedenie pre deti, ale aj podporu a vzdelávanie pre rodičov.
  • Zameranie na celkový vývoj: Naša práca zahŕňa nielen fyzický vývoj, ale aj emocionálny a sociálny vývoj dieťaťa.
  • Profesionálny a empatický prístup: Naša odborníčka špecializujúca sa na detský vývoj a psychomotoriku poskytuje profesionálnu starostlivosť v príjemnej atmosfére.

Prečo si vybrať našu poradňu psychomotorického vývinu?

Naša poradňa kombinuje najnovšie vedecké poznatky s individuálnym prístupom, aby zabezpečila, že každé dieťa dosiahne svoj plný potenciál. Sme tu, aby sme podporili Vaše dieťa v jeho jedinečnej ceste vývoja.