Partner pre Váš pohybový aparát

Zameranie pobytu

Skoliotický pobyt je zameraný na:
  • vstupné lekárske vyšetrenie,
  • kontrolu posturálneho režimu pri denných činnostiach,
  • výuku a kontrolu korekčných polôh s korzetom, bez korzetu
  • liečebnú telesnú výchovu skoliotika,
  • výuku a kontrolu správneho dýchania s korzetom, bez korzetu,
  • bazén – cvičenie, dýchanie, posturálny a lokomočný režim skoliotika,
  • nácvik posturálnych činností s korekciou (sed, stoj),
  • kondičnú liečebnú telesnú výchovu skoliotikov a rodičom ponúkame v rámci edukačného programu prebratie cvičebnej zostavy zameranej na svalstvo trupu, odstraňovanie svalovej nerovnováhy a liečebné polohovanie.
 

Galéria