Partner pre Váš pohybový aparát

Rekondície

 

 Čo sú to rekondície?

Naši  pacienti majú pohybové problémy, ktoré môžu definitívne vyriešiť len pohybom. Všetky ostatné procedúry na predpis sú len dodatkové a majú pacientovi pomôcť zbaviť sa akútnej bolesti, aby mohol začať s liečebnou telesnou výchovou a dostal sa znovu do stratenej kondície. Po absolvovaní predpísaných procedúr, vrátane liečebného telocviku má pacient možnosť pokračovať u nás ako klient, v rekondičných cvičeniach v telocvični - cvičenia na chrbticu, Pilates, SM systém alebo v bazéne - aquaaerobik, aquafitness, aby si získanú kondíciu udržal. Rekondičné cvičenia sú samozrejme prístupné širokej verejnosti, t. j. aj ľuďom, ktorí kondíciu nikdy nestratili a chcú si ju trvale udržať.

Na akú diagnózu sú vhodné cvičenia Pilates, resp.SM systém alebo REDCORD?

Pilates cvičenia, SM systém a REDCORD sú  po patričnej modifikácii vhodné pre každú pohybovú diagnózu.