Partner pre Váš pohybový aparát

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

 

V prípade, že mám rozpis procedúr od iného lekára FBLR, môžem rehabilitáciu čerpať u Vás?

Nie, ak procedúry chcete čerpať cez zdravotné poistenie.
Procedúry, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, alebo ste samoplatca môžete vyčerpať podľa
 platného cenníka.          

Platí sa u Vás za rehabilitáciu? 

Väčšina rehabilitačných procedúr sa u nás neplatí, s výnimkou masáží, motodlahy a rázovej vlny. Priplatiť si môžete za zostavenie individuálneho rozpisu rehabilitačných procedúr na základe Vašich požiadaviek alebo za to, že procedúru sa rozhodnete absolvovať individuálne s fyzioterapeutom podľa Vášho výberu. 

Koľko trvajú rehabilitačné procedúry? 

Dĺžka trvania rehabilitačnej procedúry závisí od ordinácie rehabilitačného lekára a trvá v rozmedzí od 5 – 30 min. 

Aké sú možnosti rehabilitácie vo Vašom centre?

V našom zariadení môže rehabilitovať každý buď ako pacient, s čiastočnou úhradou zdravotnej poisťovne alebo ako samoplatca mimo zdravotnej poisťovne. V prvom prípade musí byť vyšetrený naším rehabilitačným lekárom, ku ktorému sa treba  objednať na recepcii a ten mu po vyšetrení naordinuje potrebné rehabilitačné procedúry. V druhom prípade sa pacient objednáva priamo na recepcii a vybrané procedúry si plne hradí sám. Ide hlavne o liečebnú telesnú výchovu s poradenstvom fyzioterapeuta. Všetky platné cenníky sú na našej webovej stránke www.snop.sk.