Partner pre Váš pohybový aparát

Informácie pre pacienta

Kedy navštíviť odborného lekára FBLR a ako na to?
  • Pred zahájením rehabilitačnej liečby  (RHB liečby) je potrebné navštíviť odborného lekára FBLR, ktorý stanoví diagnózu a navrhne individuálnu dostupnú RHB liečbu.
  • Pri indikovaní vhodnej RHB liečby je potrebné zvážiť pridružené a ohrozujúce ochorenia. Na RHB liečbu môže byť pacient odoslaný lekárom - špecialistom, ako napríklad ortopédom, neurológom, reumatológom a inými.
  • V prípade tehotenstva je potrebné najskôr navštíviť praktického lekára a gynekológa, od ktorého je potrebné priniesť odporúčanie na zahájenie RHB liečby.

Pokyny k objednaniu na rehabilitačné  vyšetrenie k lekárovi
V súčasnosti máte možnosť sa objednať na recepcii.

Pokyny k objednaniu na rehabilitačné procedúry

Čo používame k terapii?
  • Naši fyzioterapeuti sú odborníci vyškolení v špeciálnych manuálnych technikách, ako aj v technikách a metódach používajúcich rôzne rehabilitačné pomôcky ako fit-lopty, menšie over- bally, gumové expandry.
  • Všetky rehabilitačné pomôcky slúžia  na posilnenie svalstva jednotlivých častí tela, ako aj celku a podporujú správnu koordináciu pohybov a držania tela. 
  • V rámci rehabilitácie trénujeme o.i. aj koordináciu a stabilitu za pomoci posturomedu - prístroja na cvičenie, PC vankúšov, úšečových vankúšov a používame série špeciálnych cvikov pre dosiahnutie žiadaného výsledku.
  • To všetko kombinujeme s elektroliečbou a  vodoliečbou, teploliečbou, podávaním zábalov, špeciálnymi dychovými cvičeniami, sociálnou intervenciou a laseroterapiou.