Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Hygiena rúk

VÝSLEDKY STEROV Z PROSTREDIA NEMOCNICE

Regionálny úrad vykonáva námatkovo 1x ročne stery z jednotlivých plôch v nemocnici a podľa potreby, resp. minimálne 1x ročne uvedené stery vykonáva epidemiologická sestra.

PREŠKOLENIE PERSONÁLU V OBLASTI HYGIENY RÚK

Každoročne prebieha v našej nemocnici praktické preškolenie personálu v oblasti správnej dezinfekcie rúk a starostlivosti o ruky. Firma Ecolab nám zapožičala UV lampu a tak mal každý zamestnanec nemocnice možnosť vyskúšať a preveriť správnosť a účinnosť dezinfekcie rúk, vložením pod UV lampu. Je to najlepší spôsob ako zistiť, ktoré miesta rúk máme kritické, na ktoré miesta sa treba zamerať pri dezinfekcii.

17.5. 2018 bolo epidemiologickou sestrou náhodne odobratých 14 sterov z rúk zamestnancov počas pracovného procesu. Všetkých 14 sterov bolo vyhodnotených ako vyhovujúce.

Potvrdilo sa nám, že takéto školenia majú veľký význam a prispievajú tak k znižovaniu výskytu nozokomiálnych nákaz v našej nemocnici.
 

Galéria