Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Sociálny poradenský servis

Do pozornosti odporúčame: 

Zoznam nadácií a organizácií, ktoré prispievajú na kompenzačné pomôcky na základe písomnej žiadosti.

Pre deti do 26 rokov

Detský fond SR - Konto Bariéry
Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/4363 4354, 
Mo.: 0903 764 354
Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
nds@nds.sk
Nadácia Želaj si
Záhradnícka 18
900 28 Ivanka pri Dunaji
Mo: 0907 841 453
Nadácia MIROSLAVA ŠATANA
Brezová 7, 956 21 Jacovce

Pre deti aj dospelých

Nadácia Markíza
Bratislavská 1/A
843 56 Bratislava

nadacia@markiza.sk

Asociácia organizácií telesne postihnutých
osôb (AOZPO) -  Slovensko bez bariér
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5244 4119
Nadácia otvorených očí
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Tel.: 02/2090 4888
Nadácia Mondi Business Paper SCP
Bystrická cesta 13
034 01 Ružomberok
Nadácia J&T
River Park
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
nadaciajt@nadaciajt.sk
Nadácia RIEČKA
Jiráskova 2
984 01 Lučenec
Tel.: 047/432 03 98


Ošetrovateľské a opatrovateľské služby:

Služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Harris Slovakia
Domáca opatrovateľská služba - Vaša opatrovateľka