Partner pre Váš pohybový aparát

Kontakt na nemocnicu

Pracovisko
Kontakt: mapa

Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava
Recepcia - ambulancie
tel.: 02/50 116 311, 388
mo: 0908 758 842
mo: 0911 758 842
mo: 0918 872 174
mail: recepcia@snop.sk
Recepcia - rehabilitácia
tel.: 02/50 116 320
mo: 0915 989 142
mail: rehabilitacia@snop.sk
Rekondičné aktivity
mo: 0918 872 254
mail:centrumzdravia@snop.sk
Lôžkové oddelenie
tel.: 02/50 116 275
Sekretariát
tel.: 02/50 116 257
mo: 0915 989 155
fax.: 02/55 421 802
mail: sekretariat@snop.sk
www.snop.sk
 

V rámci recepcií odporúčame klientom e-mailový kontakt, vzhľadom na to, že recepčné vybavujú priebežne klientov osobne.

Parkovanie je možné v okolí nemocnice alebo pred nemocnicou na platenom parkovisku.