Partner pre Váš pohybový aparát

Panvové dno a únik moču

Poruchy panvového dna a následné cvičenie k zlepšeniu jeho funkcie sú už dnes oveľa prebádanejšou témou ako kedysi. Je to aj preto lebo panvové dno spolu s bránicou tvoria jadro vnútorného svalstva. Môžeme teda povedať, že panvové dno je centrum, s ktorým sú prepojené všetky svaly držiace kostru. Dysfunkcia svalov panvového dna je úzkou špecializáciou, ktorá v sebe zahŕňa veľmi širokú problematiku. Častým nálezom v oblasti svalov panvového dna je porucha funkcie. Tieto poruchy sa nám potom prejavia vo forme slabosti (pokles orgánov malej panvy, inkontinencia) a bolesti (bolesť v oblasti kostrče, bolestivý pohlavný styk). Inkontinencia = akýkoľvek únik moču. V priebehu života trpí inkontinenciou rôzneho druhu 30- 50% žien.

Starostlivosť o pacientov s inkontinenciou, bolesťami vychádzajúcimi z hypertonusu vo svaloch vyžaduje precízne vyšetrenie a následne veľmi cielenú a špecifickú rehabilitáciu. Hneď na prvom stretnutí dbáme na uvedomenie si toho, kde sa svalstvo panvového dna nachádza, ďalej je dôležité vyšetrenie aktivity týchto svalov a následné odstránenie zistených spazmov či trg-pointov v danej oblasti. Ddbáme tiež na korekciu držania tela a až následne učíme konkrétne špecifické cviky, ktorými tieto svaly aktivujeme.

V našej nemocnici sa na túto problematiku špecializujú:
Mgr. Veronika Vážanová, Mgr. Dominika Macejková, Bc. Lucia Matušková, Mgr. Martina Rezeková, Laura Bánovská.
Objednajte sa
Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Preferovaný deň a čas:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc: