Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Vilma Fialová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie