Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Vilma Fialová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie
Mgr. Jana Hromadová
Fyzioterapeut
Rehabilitačné oddelenie