Partner pre Váš pohybový aparát

Na Vašom názore nám záleží

Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu, podnety a pripomienky, ktoré nám nechávate v dotazníkoch spokojnosti.
Mnohé z nich sme zapracovali do každodenného chodu našej nemocnice, aby sme skvalitnili naše služby.

Zaoberáme sa každým podnetom, resp. pripomienkou. 
Niektoré požiadavky nie sme schopní realizovať či už z kapacitných dôvodov alebo z priestorových či finančných dôvodov.

Vyhodnotenie zaslaných dotazníkov spokojnosti si môžete prečítať tu

Prilohy:

celkom 2021.pdf [258.8 kB]
 

Galéria