Partner pre Váš pohybový aparát

Na Vašom názore nám záleží

Vaše podnety, pripomienky a spätné väzby, ktoré nám nechávate, nám pomáhajú na našej ceste pomoci ľuďom.

Ďakujeme za pripomienky, ktoré nám nechávate v dotazníkoch spokojnosti. Každému jednému venujeme osobitnú pozornosť. Mnohé z nich sme zapracovali do každodenného chodu našej nemocnice, aby sme skvalitnili naše služby.

So všetkými pripomienkami a podnetmi sa zaoberáme. Niektoré nie sme schopní realizovať či už z kapacitných dôvodov alebo z priestorových či finančných dôvodov.