Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Dary

Ak ste sa rozhodli prispieť k rozvoju nemocnice formou  finančného alebo vecného daru, prosíme Vás o vyplnenie darovacej zmluvy. Vyplnenú zmluvu nám zašlite v elektronickej podobe na e-mail chuda@snop.sk alebo poštou, prípadne osobným doručením do sídla našej nemocnice.  V prípade elektronického podania Vás budeme kontaktovať kvôli podpisu. Zmluva bude vyhotovená v dvoch exemplároch. 

Ďakujeme!