Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

2% z Vašich daní

Ak sa rozhodnete poukázať nám Vaše 2% z vašich daní, prosíme o uvedenie nasledujúcich údajov o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Sídlo:
Záhradnícka 4880/42, 821 08 Bratislava - Ružinov
Právna forma:
n.o.
IČO:
36 077 739


Zmeny v poukázaní 2% dani z príjmov od 01.01.2016 podľa §50 zákona 595/2003

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v prípade, ak neposkytol finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane. 

Zmena poukazovaného % podielu zaplatenej dane právnickou osobou sa použila po prvýkrát pri poukázaní podielu zaplatenej dane po 31.12.2015.

V prípade splnenia podmienky poskytnutia finančných prostriedkov ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane je oprávnený vyhlásiť, že sa má poukázať podiel do výšky 2 % zaplatenej dane.

Zasielanie oznámení prijímateľovi

Ak daňovník vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane vyjadrí súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, správca dane oznámi prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane. A to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba a obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba.

Správca dane však poukáže podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa iba v prípade, že boli dodržané zákonné podmienky na strane daňovníka aj prijímateľa. Jednou z nich je aj vyrovnanie podlžností voči daňovému úradu. V takom prípade prevedie správca podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia.

 

Galéria