Partner pre Váš pohybový aparát

Nemocnica ŠNOP

 • Národná cena SR za kvalitu 2013

  Milí naši pacienti, klienti a partneri, ďakujeme, že aj s Vašou pomocou sme sa stali víťazmi Národnej ceny SR za kvalitu pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Cena je najv ...
  Čítajte viac
 • Triedenie a separácia odpadu v zdravotníckom zariadení

  Pracujúci človek trávi v pracovnom prostredí 1/3 dňa. Pri svojej činnosti vytvára odpad bežný – čiže komunálny; v zdravotníckych zariadeniach aj odpad zo zdravotníckej starostlivosti – špecifický ...
  Čítajte viac
 • Objednávanie pacientov do ŠNOP

  Vážení pacienti! v snahe skvalitniť dostupnosť našich služieb máme v nemocnici zavedený systém objednávania v pracovných dňoch (pondelok – piatok), v čase od 7,00 do 15,00 hod: osobne na recepcii, e ...
  Čítajte viac
 • Komunikácia v ŠNOP

   „Komunikácia predstavuje moc. Kto sa ju naučí efektívne využívať, môže zmeniť svoj pohľad na svet i pohľad, ktorým svet pozerá na neho.“ (Anthony Robbins)   Komunikácia je výmena inf ...
  Čítajte viac
 
Infošnopky