Partner pre Váš pohybový aparát

Plávanie pre deti - bábätká

ŠNOP na základe dlhoročných skúseností  ponúka rodičom  plávanie detí počas víkendov aj počas pracovných dní. Všetky kurzy sú vedené fyzioterapeutmi so znalosťami v problematike správneho vývinu dieťaťa. 

Kurzy prebiehajú v bazéne (hĺbka 1,45 m),  v bazéne prebieha  kontinuálna filtrácia, s pravidelnými odbermi vzoriek vody. Odbery sú certifikované a pravidelne kontrolované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR - odbor hygieny.

Plavanie pre deti – V čom sme výnimoční?

Plávanie pre detí v našom zariadení prevádzkujeme už od roku 2009. Kurz vedú zaškolení fyzioterapeuti, ktorí vedia posúdiť psychomotorický vývoj dieťaťa. Bazén je prísne a pravidelne kontrolovaný, keďže sem zdravotnícke pracovisko. Skupiny sa snažíme deliť podľa veku dieťaťa a pokročilosti. Po ukončení každej hodiny majú možnosť klienti s bábätkami zohriať v saune.

Vyberte si jednu z možností plávania pre Vaše dieťa a prihláste svoje dieťa.