Partner pre Váš pohybový aparát

Sekundárny lekár na lôžkovom oddelení ŠNOP

Sekundárny lekár na lôžkovom oddelení ŠNOP Bratislava, n. o.
 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce:
Bratislava
Ponúkaný plat (brutto):
1267 EUR + osobný príplatok a príplatky v zmysle Zákonníka práce
Termín nástupu:
Dohodou
Druh pracovného pomeru:
Plný úväzok
Pracovný čas:
Jednozmenná prevádzka + ÚPS
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Samostatná špecializovaná práca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia na lôžkovom oddelení s možným zameraním na ortopédiu, perspektívne na ortopedickú protetiku na pozícii  sekundárny lekár.
 
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa, Zameranie, odbor: lekárske
Znalosti
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – užívateľ, Microsoft Outlook - užívateľ
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Flexibilita
- Pro-klientský prístup
- Vysoká odbornosť
- Pracovné nasadenie
- Záujem o odborný a osobnostný rast
- Anglický jazyk výhodou

Zamestnanecké výhody, benefity

- zvyšovanie platu podľa odpracovaných rokov
- 13. a 14. plat podľa pracovných a hospodárskych výsledkov
- odmeny pri príležitosti životného jubilea
- príspevky na III. pilier DDS
- gastrolístky v hodnote 4 EUR s doplatkom 0,49 EUR alebo možnosť stravovania v jedálni
- 50% zľava na produkty nemocnice pre zamestnancov a blízkych príbuzných
- preplácanie zdravotných prehliadok v zmysle platnej legislatívy
- možnosť čerpania dovolenky alebo náhradného voľna počas letných prázdnin a Vianoc
- rešpektovanie minimálnych personálnych normatívov
- možnosť ďalšieho vzdelávania a získania špecializácie
- možnosť získania kreditov za vzdelávanie v rámci ŠNOP
- práca v príjemnom kolektíve v rekonštruovaných priestoroch s moderným vybavením
- detský tábor pre deti zamestnancov počas letných prázdnin


Info o nemocnici
Stručná charakteristika spoločnosti
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. má celoslovenskú pôsobnosť a je vysoko špecializovaným a jedinečným zdravotníckym zariadením s prednostným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy. V roku 2013 sa nemocnica stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu.
 
V nemocnici poskytujeme:
-        ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
-        ústavnú zdravotnú starostlivosť,
-        rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť,
-        operačnú zdravotnú starostlivosť formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch ortopédia, plastická chirurgia
-        vzdelávaciu činnosť.
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Zdravotníctvo
Informácie o výberovom konaní
Ak Vás táto pozícia zaujala a spĺňate uvedené kvalifikačné predpoklady, zašlite nám svoj štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o danú pozíciu na doleuvedenú e-mailovú adresu. V predmete správy nezabudnite, prosím, uviesť „lekár sekundár“.

„Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti ŠNOP, n.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami ŠNOP, n.o. za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo prípadnú budúcu možnosť zamestnania v relevantnej pracovnej oblasti. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem právo tento súhlas odvolať. V prípade odvolania tohto súhlasu spoločnosť ŠNOP, n. o. osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje.“
Adresa spoločnosti
ŠNOP Bratislava, n. o.
Záhradnícka 42
821 08 Bratislava
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Monika Zaležáková
E-mail: zalezakova@snop.sk
Tel: 02/50 116 274, 0918 599 260
 
Mám záujem o túto pozíciu
Pozícia:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Poznámka: