Partner pre Váš pohybový aparát

Ošetrovanie kýpťa v domácom prostredí – základné princípy

V starostlivosti o kýpeť je treba venovať dôkladnú pozornosť jeho tvarovaniu. Želaný výsledný kónický tvar kýpťa dosahujeme bandážovaním . Tvarovanie kýpťa nesmieme podceňovať, pretože tvar kýpťa priamo súvisí s možnosťou oprotézovania a nácviku chôdze s protézou. Postup a návod pre správny tvar kýpťa.
 

Galéria