Partner pre Váš pohybový aparát

Život s protézou -1.ročník fitness dní pre amputovaných

Milí pacienti,
ŠNOP tento rok organizuje 1. ročník hospitalizačného pobytu pre amputovaných pacientov (Život s protézou - fitness dni pre amputovaných).

Termín: 4.7. - 8.7.2022
Kde: lôžkové oddelenie


V našom zdravotníckom zariadení si uvedomujeme, že amputácia končatiny je výrazným zásahom do ďalšieho života pacienta. Naša nemocnica poskytuje amputovaným pacientom komplexnú pomoc na jednom mieste v podobe zdravotnej starostlivosti odborným lekárom, sestrou, fyzioterapeutom, masérom a prizývame si k starostlivosti aj ortopedických technikov.

Hospitalizačný pobyt – Život s protézou - 1. ročník Fitness dní bude zameraný na poskytnutie zdravotnej starostlivosti lekárom ortopedickým protetikom a lekárom fyziatrom, ktorí posúdia zdravotný stav pacienta a v spolupráci so skúsenými fyzioterapeutmi nastavia aktívny rehabilitačný program zameraný na posilnenie kondície amputovaného pacienta, poradia ako zvládať každodenné aktivity a tiež odhalia a napravia prípadné nesprávne stereotypy chôdze s protézou.

Po dlhoročných skúsenostiach so skoliotickými pobytmi pre deti máme poznatok, že takto zameraný pobyt v našej nemocnici pomôže amputovaným pacientom nielen so získaním správnych návykov, ale aj po psychickej stránke. Po amputácii sa pacient ocitne v úplne novej životnej situácii, prichádzajú problémy, ktoré často nevie riešiť sám a potrebuje pomoc.

Čo máte pre to urobiť?

Vzhľadom k tomu, že počet osôb je obmedzený – najviac 13
ľudí, je potrebné sa prihlásiť čo najskôr, najneskôr do 15.6.2022, na sekretariat@snop.sk .
 

Galéria

Novinky