Partner pre Váš pohybový aparát

Výmenné lístky

Od 1.4.2013 platí novela zákona o poskytovateľoch, ktorá opäť zavádza výmenné lístky k špecialistom.

Vzhľadom na povinnosť nemocnice plniť si legislatívne požiadavky, pacient, ktorý si na vstupné vyšetrenie neprinesie:

  • výmenný lístok od svojho všeobecného lekára alebo
  • odporúčanie na vyšetrenie od iného lekára špecialistu

môže byť vyšetrený len ako samoplatca.

V zmysle platnej legislatívy výmenné lístky sú podmienkou toho, aby bolo ošetrenie pacienta v nemocnici hradené zdravotnou poisťovňou. Lekár špecialista musí poisťovni vedieť doložiť, ktorý lekár pacienta poslal na vyšetrenie. Správne vyplnený výmenný lístok by mal ušetriť čas pacientovi aj špecialistom, zabrániť duplicitným vyšetreniam a urýchliť tak diagnostiku i liečbu.

Prečo potrebujete výmenný lístok

Lekár špecialista by mal na základe výmenného lístku získať lepší prehľad o vašom celkovom zdravotnom stave, o tom, aké vyšetrenia ste absolvovali a aké lieky užívate, aby sa predišlo prípadným kontraindikáciám a poškodeniu vášho zdravia.

Na výmennom lístku všeobecný lekár uvedie zhrnutie vyšetrenia, predpokladanú diagnózu a cieľ vyšetrenia u špecialistu.

Ako dlho platí výmenný lístok

V zákone nie je upravená doba, počas ktorej je výmenný lístok od všeobecného lekára platný, a teda v zákone ani v podzákonnom právnom predpise "nie je nič o platnosti výmenného lístka".

Vychádza sa z predpokladu, že pokiaľ pacient potrebuje navštíviť špecializovaného lekára, mal by tak urobiť v čo najkratšom možnom čase.

Ku komu bez odporúčania

Voľne môžete aj naďalej chodiť k piatim vybraným špecialistom.

Sú to:

1. zubár
2. gynekológ
3. očný lekár (predpis okuliarov)
4. kožný lekár
5. psychológ, psychiater

Pri všetkých ostatných odbornostiach už potrebujete odporúčací lístok od svojho všeobecného lekára a vaše ratolesti potrebujú odporúčanie od ich detského lekára.

Kedy ho nepotrebujete

  • pri úraze, ak na lekárske ošetrenie prídete do 24 hodín
  • pri opakovanej návšteve špecialistu, ak to určí lekár špecialista
  • ak máte ochorenie, ktoré si vyžaduje sústavnú liečebnú starostlivosť
  • ak na stupujete na ochranné ambulantné liečenie, napríklad na odvykaciu kúru.
 
Novinky