Partner pre Váš pohybový aparát

Bezpapierová archivácia na našich ambulanciách

Postupne zavádzame bezpapierovú archiváciu zdravotnej dokumentácie v špecializovaných ambulanciách, kedy pacient bude podpisovať lekársky nález elektronicky cez podpisovú podložku.

Zavedením tejto služby rozširujeme v ŠNOP využívanie služieb elektronického zdravotníctva.
 

Galéria

Novinky