Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Národná cena SR za kvalitu 2013

 
dátum publikovania: 01.12.2013

Milí naši pacienti, klienti a partneri,

ďakujeme, že aj s Vašou pomocou sme sa stali víťazmi Národnej ceny SR za kvalitu pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Cena je najvyšším možným stupňom národného uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality.

Nemocnica ŠNOP uvedenú cenu získala ako prvá organizácia v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vo svete v oblasti zdravotníctva v modeli výnimočnosti CAF (CAF - Common Assessment Framework) bolo posudzovaných už cca 88 organizácií.

Model CAF ako aj súťaž o Národnú cenu kvality je založená na dôslednom a objektívnom overovaní efektívnosti a kvality všetkých činností v organizácii.

Inšpiratívnym zdrojom podnetov bola pre nás spätná väzba z posúdenia na mieste, ktorú vykonal externý tím posudzovateľov a odhalil nám miesta na zlepšovanie a tiež aj Vaše postrehy a námety, pomocou ktorých sa snažíme každoročne zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici.

Toto ocenenie nás potešilo, sme naň hrdí a naša vďaka patri aj Vám, pretože bez vás by sme neboli tam, kde sme dnes.....
Súvisiace odkazy: Národná cena, kvalita alebo hľadajte viac Národná cena, kvalita
Národná cena SR kvalita

Národná cena SR kvalita

Výsledky 13. ročníka súťaže Národná cena kvality slávnostne vyhlásili 12. 11. 2012  v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Ocenenie za zlepšenie výkonnosti v kategórii iných organizácií verejného sektora získala aj naša Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. www. teraz. sk/ekonomika/narodnu-cenu-kvality-ziskali-nemak-d/28487-clanok ... ...

Model CAF

Model CAF

Aj v roku 2013 sme sa zapojili do Národnej ceny SR za kvalitu v modeli CAF, aby sme zhodnotili, či nás podnety z roku 2012 posunuli ďalej na ceste budovania výnimočného zdravotníckeho zariadenia pre pacienta i zamestnanca. Model CAF je spoločný systém hodnotenia kvality ... .... Na základe výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu sa nemocnica ŠNOP stala  víťazom v kategórii ... ...

Ocenenie nemocnice za kvalitu - Ako prvá nemocnica na Slovensku sme získali Národnú cenu SR za kvalitu

Ocenenie nemocnice za kvalitu

Dovoľte nám, informovať Vás o úspechu Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. , ktorá na základe výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu sa stala  víťazom v kategórii iných organizácií verejného sektora v modeli výnimočnosti CAF. V poradí 14. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu vyhlásil a organizoval Úrad pre normalizáciu, ... ...