Partner pre Váš pohybový aparát

LIEČBA S VYUŽITÍM TEPLA A CHLADU

Typ výkonu
Názov pre RP
Poplatok za služby nad rámec zdravotného poistenia
Cena samoplatcu (na vlastnú žiadosť)
Cenník nemocnice pre samoplatcov
LÔŽKOVÉ ODDELENIE
Poplatok za nadštandardne vybavenú 1-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 1. posteľ. izba
30.00 €
30.00 €
Poplatok za nadštandardne vybavenú 3 - posteľovú izbu

(klimatizácia, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre 1 hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 3. posteľ. izba
5.00 €
5.00 €
Poplatok za nadštandardne vybavenú 2-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre 1 hospitalizovaného pacienta za 1 noc

Nadštand. vlast. žiadosť 2. posteľ. izba
20.00 €
20.00 €
Poplatok za nadštandardne vybavenú 1-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre hospitalizovaného pacienta - týždňový pobyt

Nadštand. vlast. žiadosť 1. posteľ.izba - týždňový pobyt
210.00 €
210.00 €
Poplatok za nadštandardne vybavenú 2-posteľovú izbu

(klimatizácia, chladnička televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre hospitalizovaného pacienta - týždňový pobyt

Nadštand. vlast. žiadosť 2. posteľ. izba - týždňový pobyt
140.00 €
140.00 €
Poplatok za nadštandardne vybavenú 3 - posteľovú izbu

(klimatizácia, televízor - pripojenie káblovej TV, tlač, WI-FI, kúpeľňa, WC) pre hospitalizovaného pacienta - týždňový pobyt

Nadštand. vlast. žiadosť 3. posteľ. izba - týždňový pobyt
35.00 €
35.00 €
Pobyt na lôžku za 1 deň

(komplexná zdravotná starostlivosť bez medikamentóznej starostlivosti a stravy)

Samoplatca pobyt na lôžku JZS
60.00 €
Pobyt na lôžku za 1 deň

(komplexná zdravotná starostlivosť vrátane medikamentóznej starostlivosti a stravy) - dlhodobé pobyty

Samoplatca pobyt na lôžku HOS
100.00 €
Skoliotický pobyt počas leta

(klimatizácia, WI-FI, kúpeľňa, WC, animátor) pre 1 hospitalizovaného pacienta za celý pobyt

Skoliotický pobyt nadštandard HOS a DEN
120.00 €
170.00 €
Medikamentózna a preväzová terapia za 1 deň
Terapia na lôžku 1 deň
25.00 €
Celodenná strava
Celodenná strava 1 deň
15.00 €
Doplnkové terapie na lôžku
Masáž klasická (20 min)
Kl. mas. 20 min.
8.50 €
Zvýhodnený masážny balíček

(klasická masáž + gelový termozábal) (20 min)

Kl. mas. a gel 20 min.
9.50 €
Masáž reflexná (20 min)
Refl. mas. 20 min
10.00 €
Liečebná masáž s využitím mäkkých techník 20 min.
Lieč. mas. 20 m
10.00 €
Zvýhodnený masážny balíček

(reflexná masáž + gelový termozábal) (20 min)

Refl. mas. a gel 20 min
10.50 €
OPERAČNÉ ODDELENIE
Výber lekára na výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Výber operatéra ORT
cenník JZS
cenník JZS
Infúzny stacionár - aplikácia Aclasta - 1 vstup

(v cene manažment vyšetrenia a podanie infúzie)

Inf. stacionar aclasta
13.00 €
PRACOVISKÁ REHABILITÁCIE
Zostavenie rozpisu rehabilitačných procedúr na základe individuálnych potrieb na žiadosť pacienta (10 procedúr)
Rozpis RHB procedúr
12.00 €
cenník pre samoplatcov
Výber fyzioterapeuta pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na pracovisku FRO
Výber fyzioterapeuta
3.00 €
cenník pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba (20 min.)
Ind. cv. fyz. 20 min. predpis
8.00 €
cenník pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba (30 min.)
Ind. cv. fyz. 30 min. predpis
12.00 €
cenník pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba (60 min.)
Ind. cv. fyz. 60 min. predpis
24.00 €
cenník pre samoplatcov
Inštruktáž v bazéne
Inštruktáž bazén
1.50 €
cenník pre samoplatcov
AMBULANCIE
Infúzny stacionár
Infúzny stacionár - 1 vstup

(v cene podanie infúzie)

Inf. stacionar vstup
7.00 €
Infúzny stacionár - algická infúzia - 1 vstup

(v cene lieky, podanie infúzie)

Inf. stacionar komplet
11.00 €
Infúzny stacionár - algická infúzia s Neodolpasse- 1 vstup

(v cene lieky, podanie infúzie)

Inf. stacionar komplet s Neodolpasse
17.00 €
Infúzny stacionár - 1 vstup

(v cene podanie infúzie)

Inf. stacionar C-vitamín
25.00 €
Výber lekára pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti

(v rámci schválených ordinačných hodín príslušnej ambulancie)

Výber lekára AMB
10.00 €
cenník pre samoplatcov
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia
Liečba plazmou
150.00 €
cenník pre samoplatcov
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia+kyselina hyaluronová
Liečba plazmou a kys. hyal.
200.00 €
cenník pre samoplatcov
LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Laboratórne vyšetrenia
0 €
cenník laboratórií
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Vydávanie lekárskych potvrdení - vystavenie potvrdenia o úľavách v škole alebo v práci

(napr. oslobodenie od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.) - (za každé potvrdenie)

Potvrdenie o úľavách
2.00 €
2.00 €
Potvrdenie prihlášky na vysokú školu
Potvrdenie na VŠ
2.00 €
2.00 €
Potvrdenia na žiadosť pacienta

(napr. dohľadanie a vyhotovenie lekárskeho nálezu, výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenia pre poisťovňu, súd a pod.)

Potvrdenie na žiadosť pacienta
2.00 €
2.00 €
Kópia prepúšťacej správy
Kópia správy
2.00 €
2.00 €
Vyhotovenie fotokópie
Fotokópia
0.10 €
0.10 €
Zálohová platba za poskytnutie RTG snímkov
Zálohová platba za RTG snímku
5.00 €
5.00 €
Zálohová platba za neprinesenie výmenného lístku na vyšetrenie
Zálohová platba za výmenný lístok
20.00 €
Zálohová platba za zapožičanie vozíka mimo priestorov nemocnice
Zálohová platba za zapožičanie vozíka
50.00 €
50.00 €
Poplatok za stratu alebo poškodenie kľúča od šatne
Poplatok za stratu a poškodeniem kľúča
10.00 €
10.00 €
Manipulačný poplatok vrátane poštovného za zaslanie niektorého z uvedených dokladov

(resp. iných dokladov) poštou doporučene (nezahŕňa cenu za vystavenie týchto dokladov)

Poštovné
2.00 €
2.00 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na RHB procedúry
Manipul. popl. za nedostavenie sa na RHB procedúry
3.00 €
3.00 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na ambulantné vyšetrenie
Manipul. popl. za nedodržanie termínu
10.00 €
10.00 €
Manipulačný poplatok za preobjednanie viac ako 1 procedúry z už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za preobjednanie RHB
2.50 €
2.50 €
Manipulačný poplatok za znovuvystavenie už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za opakované vystavenie
2.50 €
2.50 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (podanie injekcie)
Manipul. popl. za injekciu
2.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (sprostredkovanie lab. vyšetrenia)*
Manipul. popl. za lab. Vyšetrenie
5.00 €
Brožúra Ploché nohy
Brožúra Ploché nohy
1.00 €
Video Zdravý chrbát
Video
6.00 €
Študijný pobyt na odbornom pracovisku - 1 deň
Študíjny pobyt
9.00 €
Cenník RHB procedúr
MASÁŽE
Klasická masáž jednej časti tela* (20 min.)
Kl. mas. 20 min.
8.50 €
Zvýhodnený masážny balíček (klasická masáž + gelový termozábal)
Kl. mas. a gel
10.00 €
Klasická masáž celého tela (60 min.)
Kl. mas. 60 min.
25.00 €
Reflexná masáž* ( 20 min.)
Refl. mas. 20 min
10.00 €
Ručná lymfodrenáž (30 min.)
Man. lymf. 30m
15.00 €
Zvýhodnený masážny balíček* (reflexná masáž + gelový termozábal)
Refl. mas. a gel
10.50 €
REHABILITAČNÉ TERAPIE
Liečebná masáž s využitím mäkkých techník 20 min.
Lieč. mas. 20 m
10.00 €
Liečebná masáž s využitím mäkkých techník 30 min.
Lieč. mas. 30 m
15.00 €
Liečebná masáž s využitím mäkkých techník 60 min.
Lieč. mas. 60 m
30.00 €
INDIVIDUÁLNA REHABILITÁCIA
Cvičenie na motodlahe (1 sedenie/20 min)
Motodlaha 1x
3.50 €
Cvičenie na motodlahe (10 sedení)
Motodlaha 10x
30.00 €
Svalový test - diagnostika - 30 min
Svalový test
15.00 €
Funkčné vyšetrenie HK a DK - 15 min
Funkčné vyšetrenie
8.00 €
Individuálna konzultácia a diagnostika s fyzioterapeutom (30 min.)
Ind. cv. fyz. 30 min.
15.00 €
Zvýhodnený balíček (motodláha + bazén) (1x)
Mot a bazén
7.00 €
ELEKTROLIEČBA
Pulzná magnetoterapia (PMT)
Elektro - magnet
5.00 €
Strednofrekvenčné prúdy (SFP )
Elektro - prúdy SFP
5.00 €
Diadynamické prúdy (DDP)
Elektro - prúdy DDP
5.00 €
Reiz prúdy (Träbertove)
Elektro - prúdy Reiz
5.00 €
TENS
TENS
5.00 €
Ultrazvuk (UZV)
Ultrazvuk
5.00 €
Kombinovaná elektroliečba (UZV+SFP)
Komb. elektro
8.00 €
Bioptron
Bioptron
4.00 €
Rázová vlna (1 aplikácia)
Rázová vlna zs
20.00 €
Rázová vlna (4+1)
rázová vlna zs bal
80.00 €
REBOX
Podanie REBOX
Rebox
4.00 €
Zvýhodnený balíček REBOX (5x)
Rebox 5
17.50 €
Zvýhodnený balíček (REBOX+LTV) - 30 min (1x)
Rebox LTV
8.50 €
Laser
Laser (1 aplikácia)
Laser
6.00 €
LYMFODRENÁŽ PRÍSTROJOVÁ
Lymfodrenáž prístrojová - PLM (1 aplikácia)
Prístr. lymf.
20.00 €
TRAKCIA STROJOVÁ
Trakcia strojová (1 aplikácia) 20 min
Trakcia
10.00 €
REDCORD
REDCORD - 1 aplikácia 30 min
Redcord 30 min.
15.00 €
REDCORD - 1 aplikácia 60 min
Redcord 60 min.
30.00 €
TAPING
Taping - prednostné poskytnutie na základe individuálne dohodnutého termínu
Taping
10.00 €
Taping - použitý materiál (cena za cm)
Taping-mat.
0.03 €
VODOLIEČBA
Plávanie / 1 vstup (30 min)
Plávanie 1x
4.00 €
Plávanie / 10 vstupov (30 min)
Plávanie 10x
36.00 €
LIEČBA S VYUŽITÍM TEPLA A CHLADU
Gélové termozábaly - 1 aplikácia 15 min.
Termoterap.-gel 1L
3.50 €
Gélový zábal - 1 aplikácia 15 min - termoterapia
Termoterap-raš.10L/1L
31.50 €
Rašelinové zábaly - 1 aplikácia 20 min.
Termoterap-raš.1L
8.00 €
Rašelinový zábal - 1 aplikácia 20 min - termoterapia
Termoterap.-gel 10L/1L
72.00 €
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Nájom zdravotníckej pomôcky - motodláha - 1 deň
Motodlaha požičovné
7.00 €
Nájom zdravotníckej pomôcky - Redcord mini – 1 mesiac
Redcord požičovné
15.00 €
Poplatok za stratu alebo poškodenie kľúča od šatne
Poplatok za stratu a poškodenie kľúča
10.00 €
Manipulačný poplatok za znovuvystavenie už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za opakované vystavenie
2.50 €
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na RHB procedúry
Manipul. popl. za nedostavenie sa na RHB procedúry
3.00 €
Manipulačný poplatok za preobjednanie viac ako 1 procedúry z už zostaveného kompletného plánu procedúr
Manipul. popl. za preobjednanie RHB
2.50 €
Cenník ambulantných vyšetrení
ODBORNÉ LEKÁRSKE VYŠETRENIA- (algeziologické, interné-metabolické, ortopedické, rehabilitačné)
Komplexné vyšetrenie pacienta (trvanie nad 30 minút)
Komplexné vyšetrenie nad 30. min
50.00 €
Komplexné vyšetrenie pacienta (trvanie cca 30 minút)
Komplexné vyšetrenie do 30. min
40.00 €
Komplexné vyšetrenie pacienta (trvanie cca 20 minút)
Komplexné vyšetrenie do 20. min
30.00 €
Komplexné interné predoperačné vyšetrenie
Komplexné interné predop. vyšetrenie
40.00 €
Kontrolné vyšetrenie
Kontrolné vyšetrenie
25.00 €
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia
Liečba plazmou
150.00 €
Biologická liečba plazmou (PRP) - 1. aplikácia+kyselina hyaluronová
Liečba plazmou a kys. hyal.
200.00 €
Lekárska konzultácia pri prevzatí jednoduchej ortopedickej pomôcky (vložky, ortézy bandážneho typu)
Prevzatie jedn. OP pomôcky
15.00 €
Odborná konzultácia s pacientom, resp. zákonným zástupcom v súvislosti so zdravotným stavom na základe informácií poskytnutých pacientom (30 minút)
Odborná konzultácia 30. min
40.00 €
Konzultácia lekára na požiadanie pacientom, aby posúdil stanovenú dg. iným lekárom (15 minút)
Odborná konzultácia 15. min
20.00 €
POMOCNÉ VYŠETRENIA
Podobaroskopické vyšetrenie
Podobaroskop
6.50 €
Plantografické vyšetrenie
Plantograf
8.70 €
Vyšetrenie na prístroji Eclipse
Eclipse SA
12.00 €
RTG vyšetrenia
RTG vyšetrenie
cenník RTG
Vyhotovenie EKG
EKG vyhotovenie
6.70 €
Vyhodnotenie EKG
EKG vyhodnotenie
5.00 €
Zmeranie krvného tlaku
Meranie kvného tlaku
2.70 €
Laboratórne vyšetrenia k internému predoperačnému vyšetreniu (zákrok v celkovej anestézii)
Lab. vyšetrenia - int.predop.
58.00 €
Laboratórne vyšetrenia k predoperačnému vyšetreniu (zákrok v lokálnej anestézii s odberom proti žltačke typu C)
Lab. vyšetrenia predop. vyš. a odber na žltačku typ C
36.00 €
Laboratórne vyšetrenia k predoperačnému vyšetreniu (zákrok v lokálnej anestézii bez odberu proti žltačke typu C)
Lab. vyšetrenia predop. vyš.bez odberu
11.00 €
PODANIE INFÚZIE, INJEKCIE, OBSTREKY, odbery
Infúzny stacionár - algická infúzia - 1 vstup (v cene lieky, podanie infúzie)
Inf. stacionar komplet
11.00 €
Infúzny stacionár - algická infúzia s Neodolpasse- 1 vstup (v cene lieky, podanie infúzie)
Inf. stacionar komplet a Neodolpasse
17.00 €
Podanie infúzie ambulantne (v súvislosti s osteoporózou)
Inf. stacionár vstup
7.00 €
Podanie injekcie venózne
Podanie inj. venózne
3.40 €
Podanie injekcie intramuskulárne
Podanie inj. inmus.
2.40 €
Podanie injekcie subkutane, očkovanie
Podanie inj. subk.
2.40 €
Podanie injekcie intraartrikulárne
Podanie inj. inar.
3.70 €
Obstrek
Obstrek
7.00 €
Punkcia - malý, stredný kĺb (lakeť, členok)
Punkcia malý kĺb
5.00 €
Punkcia - veľký kĺb (koxa, koleno, rameno)
Punkcia veľký kĺb
12.50 €
Odber krvi do troch skúmaviek
Odber krvi 3 skúm.
5.00 €
Extrakcia stehov
Extrakcia stehov
3.40 €
Preväz rany
Preväz rany
2.70 €
Obväz
Obväz
2.70 €
Sňatie sádry
Sňatie sádry
5.70 €
LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Laboratórne vyšetrenia
viď cenníky spoločností poskytujúcich laboratórne vyšetrenia
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Manipulačný poplatok za nedostavenie sa na ambulantné vyšetrenie
Manipul. popl. za nedodržanie termínu
10.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (podanie injekcie)
Manipul. popl. za injekciu
2.00 €
Manipulačný poplatok za manažment ordinovaných vyšetrení (sprostredkovanie lab. vyšetrenia)
Manipul. popl. za lab. Vyšetrenie
5.00 €
Vystavenie potvrdenia o úľavách v škole alebo v práci (napr. oslobodenie od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.) - (za každé potvrdenie)
Potvrdenie o úľavách
2.00 €
Cenník RTG vyšetrení
CENY VYŠETRENÍ VRÁTANE SNÍMKOV
RTG paranazálnych dutín
RTG par. dutín
10.00 €
RTG kosteného thoraxu v jednej rovine
RTG kos. thoraxu v 1 rovine
15.00 €
RTG kosteného thoraxu v dvoch rovinách
RTG kos. thoraxu v 2 rovinách
22.00 €
RTG 1 končatiny alebo ich častí najmenej v dvoch rovinách
RTG 1 končatiny najmenej v 2 rovinách
18.00 €
RTG 1 končatiny v jednej rovine
RTG 1 končatiny v jednej rovine
13.00 €
RTG 1 končatiny v axiálnej projekcii
RTG 1 končatiny v axiálnej projekcii
13.00 €
RTG časti 1 ramenného pletenca
RTG časti ramen. pletenca
16.00 €
RTG časti 1 ramenného pletenca v axiálnej projekcii
RTG časti 1 ramenného pletenca v axiálnej projekcii
13.00 €
RTG natív panvy
RTG natív panvy
18.00 €
RTG panvy v axiálnej projekcii
RTG panvy v axiálnej projekcii
12.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - krčná
RTG 1 úseku chrbtice krčná
14.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - hrudná, bedrová
RTG 1 úseku chrbtice krčná
17.00 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj. - krčná
RTG 1 úseku chrbtice krčná
17.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - krčná - dynamické projekcie
RTG jedného úseku chrbtice - dynamické projekcie
17.00 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj. - hrudná
RTG 1 úseku chrbtice hrudná
20.00 €
RTG jedného úseku chrbtice v 2 proj.- bedrová
RTG 1 úseku chrbtice bedrová
20.00 €
RTG jedného úseku chrbtice - bedrová - dynamické projekcie
RTG jedného úseku chrbtice - dynamické projekcie
22.00 €
RTG sacroiliakálnych zhybov
RTG sacroil. zhybov
10.00 €
RTG hrudníka v PA alebo AP
RTG hrudníka PA alebo AP
15.00 €
RTG brucha (AP resp. PA)
RTG brucha PA alebo AP
12.00 €
RTG lebka
RTG lebka
16.00 €
RTG skolióza Th-L dlhá kazeta AP
RTG skolióza Th-L
26.00 €
RTG skolióza Th-L dlhá kazeta AP+ bočná proj.
RTG skolióza Th-L
45.00 €
RTG skolióza Th-L AP
RTG skolióza Th-L
22.00 €
RTG skolióza Th-L AP + bočná proj.
RTG skolióza Th-L
30.00 €
ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Napaľovanie RTG snímkov na CD nosič (za 1 ks)
Napaľovanie RTG snímkov
2.50 €
Cenník jednodňovej zdravotnej starostlivosti - Plastická chirurgia
TVÁR
Napnutie kože na tvári (facelift)
Napnutie kože tvár
1 680 €
Napnutie kože čela+obočie (forehead lift)
Napnutie kože čelo a obočie
1 050 €
Operácia očných viečok - horné
Operácia očné viečka horné
505 €
Operácia očných viečok - dolné
Operácia očné viečka dolné
505 €
Operácia horné+dolné viečka súčasne
Operácia očné viečka oboje
965 €
Lipografting tváre
Lipografting
505 €
Operácia ušníc
Operácia ušníc
555 €
Operácia ušníc (1 strana)
Operácia ušníc 1(strana)
366 €
Operácia nosa - rhinoplastika
Operácia nosa
1 500 €
Prepichovanie ušníc
Prepichovanie ušníc
21 €
Zväčšovanie pier
Zväčšovanie pier
122 €
PRSIA
Zväčšovanie prsníkov augmentácia
Augmentácia
1 550 €
Zväčšovanie prsníkov augmentácia s korekciou pozície bradaviek
Augmentácia a korekcia
1 590 €
Zmenšovanie prsníkov
Zmenšovanie prsníkov
1 580 €
Zmenšovanie prsníkov - jednostranná gynekomastia
Gynekomastia
900 €
Modelácia prsníkov-periareolár. mastopexia
Periar. mastopexia
1 330 €
Modelácia prsníkov-vertikálna mastopexia
Vert. mastopexia
1 570 €
Odstránenie prsníkových implantátov
Odstránenie prs. impl.
900 €
Korekcia prsníkových dvorcov v lokálnej anestézii
Korekcia prsník. dvorec
335 €
BRUCHO
Operácia poklesnutého brucha
Operácia pokles. brucho
1 570 €
ZNAMIENKA
Odstránenie znamienka
Odstránenie 1 znamienko
75 €
Odstránenie znamienka (ateron, lipom)
Odstránenie ateron, lipom
95 €
Druhé a tretie znamienko-10% zľava
Odstránenie 2. a 3. znamienko
67,50 €
APLIKÁCIA BOTULOTOXÍNU
Aplikácia botulotoxínu do oblasti glabely (vrásky medzi obočím a na koreni nosa)
Botolutoxín glabela
160 €
Aplikácia botulotoxínu do oblasti čela
Botolutoxín čelo
150 €
Aplikácia botulotoxínu do oblasti vonkajších očných kútikov
Botolutoxín očné kútiky
150 €
KOREKCIE
Korekcia vrások - injekčné preparáty
Korekcia vrásky
122 €
Korekcia špičky nosa
Korekcia nos
525 €
Korekcia / zmenšenie malých pyskov ohanbia
Korekcia ohanbie
578 €
Korekcia jazvy
Korekcia jazvy
80 €
Brachioplastika v lokálnej anestézii
Brachioplastika
650 €
Korekcia 1 ušného lalôčika
Korekcia 1 ucho
70 €
Korekcia 2 ušných lalôčikov súčasne
Korekcia 2 uši
120 €
Korekcia dierok na dolnej pere po piercingu
Korekcia piercingu
150 €
Doplatok za anestézu na vlastnú žiadosť pacienta
Celková anestézia - krátkodobá
Celková ANS krátka
70 €
Celková anestézia - dlhodobá
Celková ANS dlhá
160 €
Spinálna anestéza
Spinálna ANS
100 €
Lokálna anestézia
Lokálna ANS
15 €
Potencovaná anestézia
Potencovaná ANS
25 €
Doplatok za ŠZM
Špeciálny zdravotnícky materiál
informuje lekár-operatér
Laboratórne vyšetrenia
Cytologické vyšetrenie
cenník laboratórne vyšetrenia
Histologické vyšetrenie
cenník laboratórne vyšetrenia
Histologické vyšetrenie ektomovaného orgánu
cenník laboratórne vyšetrenia
Imunohistochemické vyšetrenie
cenník laboratórne vyšetrenia