Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Spolupracujeme

 
Súvisiace odkazy: spolupráca s partnerskými organizáciami alebo hľadajte viac spolupráca s partnerskými organizáciami
Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1. 1. 2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.   ...

GYN-FIV

GYN-FIV

GYN – FIV s. r. o . , centrum pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu. Zárukou odbornosti a kvality nami poskytovaných služieb je aj naša spolupráca s francúzskym centrom Clinique Mutualiste „La Sagesse“ v Rennes, ktoré sa dlhodobo venuje problematike neplodnosti a v jej liečbe dosahuje vynikajúce výsledky. ...

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA

Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka ul. 44 http://www. szsbaza. edu. sk/ Spolupráca ŠNOP a SZŠ na Záhradníckej ulici v Bratislave má dlhoročnú úspešnú tradíciu. Nemocnica poskytuje škole priestor na praktické vyučovanie pre masérov a diplomovaných  fyzioterapeutov.   Žiaci jednotlivých ročníkov sa striedajú na praxi v pravidelných intervaloch počas ... ...